Coedwig Gro

Dechrau Llannerch y Cawr Car Park view

Pellter4.5 miles

Anhawster Moderate ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd Woodland
Mynediad a chyfleusterau

Route card not available

Mae dringiad cyson o 170 metr dros 2.5 cilomedr a thair nant i’w croesi.  Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 2 awr.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device