Argae Garreg Ddu

Dechrau Llanerchi Car Park view

Pellter6.5 miles

Anhawster Moderate ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd Woodland
Mynediad a chyfleusterau Tearoom

Route card not available

Nid oes dringo gwerth ei nodi, fodd bynnag mae rhai mannau yn wlyb iawn o dan droed ac mae’r llwybr trwy’r goedwig yn gul mewn mannau.  Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 3 awr.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device