Ffermdy Penglaneinon

Yn fyr

  • Cysgu 6
  • Ger cronfa ddŵr Caban Coch
  • Wedi’i osod â chyfleusterau modern
  • Yn berffaith ar gyfer syllu ar y sêr, cerdded a gwylio adar
  • Addas i gŵn
  • Derbyniad ffôn symudol annibynadwy
Archebwch Nawr

Ffermdy traddodiadol hunan-arlwyol yw Ffermdy Penglaneinon wedi ei leoli ar fferm fynydd yng Nghwm Claerwen.  Adeiladwyd y ffermdy yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac mae wedi ei leoli yng nghanol coetiroedd, tiroedd pori a dolydd gwair traddodiadol.  Ceir mynediad iddo i fyny trac serth, tua 0.4 milltir oddi ar y brif ffordd i Gwm Claerwen. Lleolir Penglaneinon ond 6.5 milltir o dref Rhaeadr lle y ceir cyfleusterau megis siopau, caffes, swyddfa bost, amgueddfa a chanolfan hamdden gyda phwll nofio.

 

Mae’r tŷ yn glyd a chynnes gyda gwres canolog ynghyd â thân llosgi coed yn yr ystafell fyw gyda darpariaeth o goed tân a boncyffion.  Mae ystafell wely i ddau ac ystafell gawod ar y llawr waelod, er bod grisiau sengl ar hyd y llawr waelod.

 

Fe’i leolir mewn safle diarffordd yn edrych dros gronfa ddŵr Caban Coch, a Phenglaneinon yw’r unig dŷ i’w weld.  Mae’n ddihangfa perffaith ar gyfer seibiant tawel yn y wlad, cerdded, gwylio adar neu syllu ar y sêr.

Llety

Sleeps: 
6
Bedrooms: 
1 dwbl, 2 dau wely
Bathrooms: 
2
Other Rooms: 
Cegin-ystafell fwyta, ystafell fyw, ystafell ar gyfer golchi a sychu dillad
Child-friendly: 
Yes
Pet-friendly: 
Yes

Cyfleusterau

Bath

Shower

Woodburner

Open Fire

Washing Machine

Tumble Dryer

Fridge

Freezer

TV & Freeview Channels

DVD

Payphone

Heating included

Electricity (via a generator) included

Linen & Towels provided

Logs & Kindling included

Picnic Area

Outdoor BBQ

Enclosed Garden

Travel Cot & High Chair

lleoliad

Archebwch Nawr

I archebu defnyddiwch y dewisydd mis uwchben y calendr er mwyn dewis eich mis dewisol.  Gosodir yr adeilad o ddydd Sadwrn hyd ddydd Sadwrn felly mae’r rhifau amlwg yn dynodi pryd y gall y cyfnod llogi ddechrau.  Ni ellir bwcio rhan o’r wythnos/Arhosiad byr ar-lein ond os oes ymholiadau ffoniwch 01597 810449  neu ebostiwch info@elanvalleytrust.org.  Os oes unrhyw anhawster tra’n bwcio ffoniwch 01597 810449.