Y Beudy

Yn fyr

  • Cysgu 3-5
  • Uned o Dŷ Hir Llannerch y Cawr
  • Mae opsiwn i archebu dau uned y Tŷ Hir gyda’i gilydd sy’n rhoi gostyngiad o 5%
  • Newid drosodd ar ddydd Gwener
  • Caniateir archebu rhan o’r wythnos (Gwener-Llun, Llun-Gwener)
  • Nid yw’n addas ar gyfer plant ifanc neu’r eiddil
  • Croesawir cŵn
  • Ystlumod yn y to
  • Dim derbyniad ffôn symudol ond mae llinell BT yn yr adeiladau
  • Dim wi-fi
Archebwch Nawr

Rhan isaf Tŷ Hir Llannerch y Cawr yw Y Beudy, adeilad rhestredig Gradd II* sy’n dyddio’n ôl i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.Adnewyddwyd yr adeilad ym 1999 gan gadw llawer o’r nodweddion traddodiadol ac sydd bellach yn cael ei ddefnyddio fel dau uned hunan arlwyol sef yr uchaf – Hen Dŷ a’r isaf – Y Beudy. Gellir archebu’r ddau uned gyda’i gilyddsy’n rhoi gostyngiad o 5% (ar bris wythnos gyfan).

Lleolir Tŷ Hir Llannerch y Cawr ger cronfa ddŵr Dôl y Mynach yng Nghwm Claerwen a cheir mynediad hawdd i brif ffordd Cwm Claerwen.Mae’r adeilad 7 milltir tu allan i dref Rhaeadr a thua 4.5 milltir o Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan.

Yn hanesyddol mi fuasai rhan Y Beudy yn y Tŷ hir wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer da byw gan ychwanegu y llawr cyntaf yn ddiweddarach yn yr unfed ganrif ar bymtheg neu’n gynnar yn yr ail ganrif ar bymtheg.Mae Y Beudy yn cynnwys nodweddion dilys trawiadol megis lloriau o goblau a fflagenni, nenfydau â thrawstiau, ystrwythurau o bren a hyd yn oed ystlumod yn y to!

*Noder bod y lloriau yn anwastad oherwydd y coblau ac felly yn llai addas ar gyfer yr ifanc a’r eiddil.

Llety

Sleeps: 
3-5
Bedrooms: 
1 Dwbl gyda sengl, a soffa-wely i lawr y grisiau
Bathrooms: 
2
Other Rooms: 
Cegin, ystafell fyw a bwyta fawr Pantri
Child-friendly: 
No
Pet-friendly: 
Yes

Cyfleusterau

Bath

Shower

Woodburner

Open Fire

Washing Machine

Tumble Dryer

Fridge

Freezer

TV & Freeview Channels

DVD

Payphone

Heating included

Electricity (via a generator) included

Linen & Towels provided

Logs & Kindling included

Picnic Area

Outdoor BBQ

Enclosed Garden

Travel Cot & High Chair

lleoliad

Archebwch Nawr

Archebwch nawr

I archebu defnyddiwch y dewisydd mis uwchben y calendr er mwyn dod o hyd i’ch mis dewisol.  Gosodir yr adeilad o ddydd Gwener hyd ddydd Gwener felly mae’r rhifau amlwg yn dynodi pryd y gall y cyfnod rhentu ddechrau.  Caniateir Arhosiad Byr o ddydd Gwener hyd ddydd Llun a dydd Llun hyd ddydd Gwener a gellir eu bwcio ar-lein.  Os oes unrhyw anhawster ffoniwch ni ar 01597 810449  neu ebostiwch info@elanvalleytrust.org  

Nodwch wrth lanw’r wybodaeth ganlynol eich bod yn caniatáu i’ch data personol gael ei gadw.  Cedwir y data ar gyfer gwneud y bwcio ac ni rennir neu ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas arall.