Cyfnod Allweddol 4 & 5

Cynllunirastudiaethau yn ôl y gofyn

Mae grwpiau sydd wedi ymweld â ni yn y gorffennol wedi astudio rheolaeth coetiroedd, defnydd dyn o gwm rhewlif a rheolaeth ardal sy’n bwysig ar gyfer adnoddau dŵr, twristiaeth a chadwraeth.

Mae gan yr Ystâd amrywiaeth eang o gynefinoedd i’w hastudio gan gynnwys coetiroedd, gweundiroedd, afonydd a dolydd.

Mae Cwm Elan yn leoliad perffaith ar gyfer astudio pynciau megis cadwraeth, bioamrywiaeth, ecoleg y coetiroedd a materion rheolaeth, ynghyd â gwrthdaro a buddion adeiladu’r argaeau.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion penodol