Ymweliadau Ysgol

Yn fyr

  • Mae ymweliadau addysgol am ddim!
  • Fe all grantiau cludiant fod ar gael!
  • Y lle cyntaf yng Nghymru i’w ddyfarnu â Bathodyn Ansawdd
  • Dysgu Tu Allan i’r Dosbarth (LOtC)
  • Opsiynau ar gyfer pob oed
  • Ceidwad Addysg at eich defnydd
  • Ffoniwch 01597 810390 am ragor o wybodaeth

Mae Elan yn le gwych i ddod â’ch disgyblion, o’r Blynyddoedd Cynnar a Chyfnod Allweddol 1 i Gyfnod Allweddol 4 a 5.  Mae digonedd o lwybrau dysgu all gydfynd â’r Cwricwlwm Cenedlaethol neu’ch cynlluniau astudio’ch hun.

Mae pynciau poblogaidd yn yr adran hon ond rydym yn hapus i drafod eich syniadau neu eich anghenion.  Peidiwch ag anghofio bod ein cyfleusterau ar agor drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ymweliadau sydd wedi trefnu ymlaen llaw ac mae gennym Geidwad Addysg Amgylcheddol amser llawn i arwain yr ymweliadau.

Nid oes tâl am ymweliadau addysgol, ac efallai bod grantiau cludiant i’w cael os nad yw’ch ysgol wedi ymweld o’r blaen!

Rydym wedi’n dyfarnu â Bathodyn Ansawdd ‘Dysgu Tu Allan i’r Dosbarth’ (LOtC) - dyfarniad sy’n cael ei roi i ddarparwyr sy’n dysgu o ansawdd uchel gan gynnig profiadau dysgu mewn amgylchedd diogel yn yr awyr agored. Ni yw’r safle cyntaf i’w restri yng Nghymru.

Quality Badge logo

Sylwadau athrawon

“Cawsom ni ddiwrnod da – cafodd y plant llawer o gyfle i fwynhau’r cynefinoedd ac roedd y gwaith cofnodedig a ddarparwyd yn helpu cyfnerthu eu dysgu” Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt, Powys

“Fel athrawon fe wnaeth dysg a gwybodaeth y Ceidwaid argraff dda arnom.  Roedden nhw’n arbennig o dda gyda’r disgyblion ac yn cwmpasu pob elfen o ddysgu/asesiad, disgyblaeth a diogelwch.  Roedd yn dda, mi fyddai’n trefnu eto!” Ysgol Moor Park, Llwydlo

“Roedd ein tywysydd yn ardderchog.  Roedd hi’n amyneddgar ac yn frwdfrydig gyda’r plant ac yn gofyn cwestiynau ardderchog sy’n eu helpu i ddangos a datblygu eu dealltwriaeth.”  Ysgol Iau y Gadeirlan Henffordd

 

“Ymweliad wedi’i drefnu’n dda – fe fydda i’n bendant yn defnyddio’ch gwasanaeth eto – ac mae’r ffaith ei fod am ddim yn wych!  Pe fyddwn yn dysgu’n lleol mi fyddwn yn ymweld pob tymor!”  Ysgol Gynradd Bishop’s Castle, Swydd Amwythig

“Diolch yn fawr iawn – dyma efallai’r adnodd/ymweliad addysgol gorau rydw i wedi’i ddefnyddio mewn 20 mlynedd o ddysgu – ac mae am ddim!”  Ysgol Gynradd Llanbister, Powys

“Gwych – tasgiau ymarferol, a lleoliad perffaith ar gyfer mewnbwn daearyddiaeth a gwyddoniaeth.” Ysgol Gynradd Wellington, Swydd Henffordd

“Fe wnaeth yr oedolion sylw am y wybodaeth eithriadol o fanwl a oedd ar gael.  Roedd y sesiynau dysgu yn cadw diddordeb ac yn ymarferol.” Ysgol Gynradd Kimbolton St James, Swydd Henffordd

“Diolch am ddiwrnod gwych.  Mae’r gweithgareddau’n asio’n berffaith ac mae brwdfrydedd y Ceidwaid yn dylanwadu ar y plant.  Taith ardderchog!”  Ysgol Gynradd Almeley, Swydd Henffordd

“Diwrnod arbennig o dda, yn cwmpasu sgiliau ac amrywiaeth y cwricwlwm Daearyddiaeth ynghyd â digon o rifedd.”  Ysgol Gynradd Sirol Maesyrhandir, Powys