Caffi a Siop Anrhegion

CAFFI

Mae’r caffi yn gweini bwyd tymhorol, gan gynnwys panini, tatws pôb a phrif brydiau.  Cacennau a phastai wedi’u gwneud yn lleol, ac rydym yn defnyddio cig a llysiau o ffynonellau lleol.  Rydym yn cynnig nifer o brydiau ar gyfer llysieuwyr a phrydiau a chacennau yn rhydd o glwten. 

Gwybodaeth ar gyfer bysiau moethus

Mae croeso cynnes i fysiau moethus, cysylltwch â ni, ac fe anfonwn Becyn Gweithredwr Bysiau atoch.  Rhowch wybod os ydych yn bwriadu ymweld â ni er mwyn i ni wybod pryd i’ch disgwyl!

SIOP

Mae gennym siop sy’n llawn o anrhegion gydag ystod eang o fapiau defnyddiol, llyfrau, crefftiau a rhoddion o ffynonellau lleol.