Canolfan Ymwelwyr

Gweinyddir Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan gan Dŵr Cymru Welsh Water ac mae wedi’i leoli mewn lleoliad rhyfeddol yn erbyn cefndir syfrdanol argae cerrig Fictorianaidd.

Dyma fan cychwyn perffaith ar gyfer eich ymweliad â’r ardal.  Mae rhywbeth i bawb.

  • Desg wybodaeth
  • Siop
  • Caffi
  • Hygyrch i’r anabl
  • Toiledau
  • Maes parcio eang a man parcio ar gyfer bysiau moethus
  • Man chwarae i blant
  • Man picnic eang
  • Parcio hawdd

Cost parcio car yn Cwm Elan yw £3.00 y diwrnod. 

Rydyn ni wedi cyflwyno rheolaeth newydd ar barcio yng Nghwm Elan sy'n cael ei fonitro'n barhaus (ar ffurf System Adnabod Rhifau Cerbydau’n Awtomatig) ynghyd ag opsiynau talu newydd.

Bydd hyn yn creu profiad mwy hwylus, gan roi mwy o amser i chi fwynhau prydferthwch Cwm Elan.

Gall ymwelwyr dalu ag arian parod neu â cherdyn yn y ganolfan ymwelwyr, neu dalu â cherdyn credyd/debyd gan ddefnyddio'r peiriannau. Gallwch drefnu lle parcio ymlaen llaw a thalu am barcio trwy ddyfais symudol hefyd gan ddefnyddio ap NexusPay-GroupNexus (y gallwch ei lawrlwytho gan ddefnyddio'r codau QR ar y safle).

Gall ymwelwyr rheolaidd brynu tocyn parcio blynyddol ar gyfer un cerbyd am £35.00. Bydd hyn yn gadael i chi barcio'r cerbyd hwnnw ar y safle mor aml ag y mynnwch chi am flwyddyn gron.

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn darparu cyfleusterau bendigedig i ymwelwyr eu mwynhau. Er mwyn i hyn barhau, mae angen i ni godi tâl am barcio yn ein hatyniadau ymwelwyr. Byddwn ni'n defnyddio'r incwm i wasanaethu'r safleoedd, gan sicrhau eu bod yn cael eu cynnal i safonau rhagorol, ac i ddarparu amgylchedd glân a thaclus.

Rhifau cyswllt:

Prif Ddesg y Ganolfan Groeso & Rhif Cysylltu â Cheidwad:  (01597) 810880
Caffi: (01597) 810899
Ffacs: (01597) 810206

Cliciwch yma am gyfarwyddyd i’n canolfan ymwelwyr.

MAN GWEFRU CEIR TRYDAN CANOLFAN YMWELWYR CWM ELAN

Ar gael am ddim, (£3.00 tâl parcio).

Mae 2 fan gwefru ar gyfer car trydan i’w cael yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan – cliciwch yma i weld manlynion a’r mannau gwefru arall sydd gerllaw.

Gweithredir y mannau gwefru o dan rwydaith ZeroNet, ceir rhagor o wybodaeth am y mannau ar y rwydwaith yma ar y dudalen rwydwaith mannau gwefru cyhoeddus.

 

Click on an image to zoom