GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS MAI 2022

Croeso i rifyn y mis hwn o Lygaid ar Wybren y Nos.  Mae’r amser wedi gwibio oddi ar i gytserau’r gaeaf ymddangos yn ein hwybren ond rydym bron hanner ffordd drwy’r flwyddyn yn barod.  Gan nad yw’r Haul yn machlud yn is nag 20 gradd o dan y gorwel y mis hwn, mae’r gwir dywyllwch ond yn para am ychydig amser, cyn gorffen, gyda chyfnos gydol nos yn digwydd yng ngogledd y DU ar ddechrau’r mis, a tua diwedd y mis yn y de.