Woodlands Survey

Date: 
2 years 10 months ago

Elan Links' cultural heritage officer Stephanie, is working with the RSPB to learn people's thoughts about woodlands in the Elan Valley. Help us to better understand what you like about our woodlands by taking a short, 10 question survey.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/FRM8S3R

 

Elan Links are looking for volunteers to help transfer their historic paper data to BIS (the Biodiversity Information Serivice for Powys). Contact bonna.williams@elanvalley.org.uk

 

AROLWG Y COETIROEDD

Mae Swyddog Treftadaeth Ddiwylliannol Cysylltiadau Elan, Stephanie, yn gweithio gyda RSPB i ddysgu am syniadu pobl am y coetiroedd yng Nghwm Elan.  Helpwch ni i gael gwell ddealltwriaeth o’r hyn yr ydych chi’n hoffi am ein coetiroedd trwy ateb 10 o gwestiynau byr yn ein harolwg.

Mae Elan Links yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer trosglwyddo data papur hanesyddo i BIS (y Biodiversity Information Service i Bowys).

Cysylltwch â bonna.williams@elanvalley.org.uk