Winners of the Photography Competition

Date: 
2 years 8 months ago

We're excited to announce the winners of this year's Photography Competition! We received so many stunning photos which really showcased the different aspects of the Elan Valley. We'll be opening the competition again next year so keep an eye online for more information.

The winners of the Elan Valley Photography competition are:

Rocks: Rocky River Valley by Stella Clifford-Jones

Plants: Ox Eye Daisy by Martin Jones

Wildlife: Meadow Feast by Stella Clifford-Jones

Junior: Calling Wagtail by Katy Read

Thank you to everyone who was involved in the competition, and congratulations to the winners!

 

 

 

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi enillwyr y Gystadleuaeth Ffotograffiaeth eleni! Cawsom gymaint o luniau syfrdanol a oedd wir yn arddangos gwahanol agweddau ar Gwm Elan. Byddwn yn agor y gystadleuaeth eto'r flwyddyn nesaf felly cadwch lygad ar-lein am ragor o wybodaeth.

Enillwyr cystadleuaeth Ffotograffiaeth Cwm Elan yw:


Creigiau: Dyffryn Afon Creigiog gan Stella Clifford-Jones


Planhigion: Llygad yr Ych gan Martin Jones


Bywyd Gwyllt: Gwledd y Ddôl gan Stella Clifford-Jones

Oedran iau: Tinsigl yn Galw gan Katy Read

Diolch i bawb a oedd wedi ymwneud â’r gystadleuaeth, a llongyfarchiadau i’r enillwyr!