We're looking for planetarium volunteers / Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr planetariwm!

Date: 
2 years 1 month ago

Elan Links has an exciting volunteering opportunity for you!

Are you a dark sky enthusiast and would you be interested in running Planetarium shows? Funded by the Welsh Government’s Tourism Amenity Investment Scheme, we already have a few events in the pipeline and a lot of interest in our new indoor planetarium, which can be used in schools, at shows and other community events. The content will be primarily about astronomy, but there are other educational scientific shows. If you have a passion for working with the public, and able to convey information in a simple and exciting way, please contact bonna.williams@elanvalley.org.uk with your contact details and why you would like to volunteer with us. We look forward to hearing from you.

 
-----
 
Mae gan Elan Links gyfle gwirfoddoli cyffrous i chi!

Ydych chi'n frwd dros yr awyr dywyll ac a fyddai gennych ddiddordeb mewn rhedeg sioeau Planetariwm? Wedi'i ariannu gan Gynllun Buddsoddi Mwynder Twristiaeth Llywodraeth Cymru, mae gennym ychydig o ddigwyddiadau ar y gweill yn barod, a llawer o ddiddordeb yn ein planetariwm newydd, y gellir ei ddefnyddio mewn ysgolion, mewn sioeau, a digwyddiadau cymunedol eraill. Bydd y cynnwys yn ymwneud yn bennaf â seryddiaeth, ond mae yna sioeau gwyddonol addysgol eraill. Os oes gennych angerdd am weithio gyda'r cyhoedd, ac yn gallu cyfleu gwybodaeth mewn ffordd syml a chyffrous, cysylltwch â bonna.williams@elanvalley.org.uk gyda'ch manylion cyswllt a pham yr hoffech wirfoddoli gyda ni. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.