Upcoming Film & Photography Festival

Date: 
2 years 9 months ago

Elan Links' last festival of the year will begin on the 8th of November. Elan Eye is a film & photography festival from the 8th to the 10th of November. There is a range of workshops suitable for a range of skills, including night photography, beginners' camera workshop, mobile phone film/photography and animation.

There will also be a historical film evening on the 9th of November in CARAD Theatre Building, which will show a range of local historical films, donated by Hafod Hardware and CARAD, including some never seen before footage. The winners of the photography competition will also be announced that evening. 

All the events are free, but booking is recommended for most. For more information, visit the events page, or contact beth.rees@elanvalley.org.uk or call 01597 811 527

 

 

Ein Gŵyl Ffilm a Ffotograffiaeth nesaf

 

Fe fydd gŵyl olaf Elan Links am y flwyddyn hon yn dechrau ar yr 8fed o Dachwedd.  Gŵyl ffilm a ffotograffiaeth yw Llygad Elan o’r 8fed i’r 10fed o Dachwedd. Bydd ystod eang o weithdai sy’n addas ar gyfer nifer o sgiliau, gan gynnwys ffotograffiaeth gyda’r nos, gweithdy camera i ddechreuwyr, tynnu lluniau/ffilmio ar ffôn symudol, ac animeiddio.

Fe fydd hefyd noson o ffilmiau hanesyddol ar y 9fed o Dachwedd yn Adeilad Theatr CARAD, pryd y dangosir nifer o ffilmiau hanesyddol lleol, yn rhoddedig gan Hafod Hardware a CARAD, gan gynnwys rhai na welwyd erioed o’r blaen.  Cewch glywed hefyd am enillwyr y gystadleuaeth ffotograffiaeth ar y noson.

Mae’r holl ddigwyddiadau yn ddi-dâl, ond argymhellir archebu lle.  Am ragor o wybodaeth, ewch i’r dudalen ddigwyddiadau, neu gysylltwch â beth.rees@elanvalley.org.uk neu ffoniwch 01597 811 527