Pont ar Elan wedi'i ddynodi'n Safle Darganfod Awyr Dywyll.

Date: 
2 years 7 months ago

Rydym yn falch i gyhoeddi bod Pont ar Elan wedi'i ddynodi'n Safle Darganfod Awyr Dywyll, un o CHWECH sydd newydd ei ddynodi ym Mynyddoedd y Cambrian. Nid yn unig y mae wedi'i leoli ym Mharc Awyr Dywyll Rhyngwladol yr IDA, mae ganddo hefyd ddynodiad 'Llwybr Llaethog' Safle Darganfod Awyr Dywyll, sy'n golygu bod y Llwybr Llaethog i'w weld yn glir.

Credyd Llun: Llwybr Llaethog a Golau Zodiacal dros Pont ar Elan gan Ian Collins

Rhyfeddwch ar y sêr ar lwybr twristiaeth-seryddol ym Mynyddoedd Cambrian

Mae Menter Mynyddoedd Cambrian trwy y prosiect Dyfodol Cambrian Futures wedi llwyddo i gael statws Darganfod Yr Wybren Dywyll i chwech o leoliadau ym Mynyddoedd Cambrian, Cymru.

Mae’r lleoliadau yma, yn ran o lwybr seryddol sy’n cynnwys Coed Y Bont, Pontrhydfendigaid, Y Bwa yng Nghwmystwyth (y ddau yng Ceredigion);Maes Parcio Llyn Brianne, Rhandirmwyn a Mynydd Llanllwni ( yn ddau yn Sir Gâr) a Phont ar Elan, Cwm Elan ac Y Star Inn Pub Dylife(yn ddau ym Mhowys). Ychwanegir y rhain i leoliadau sydd eisioes yn bodoli yn hosteli Dolgoch,Tregaron a Thy’n y Cornel   a Llanerchaeron Dyffryn Aeron.

Gyda chefnogaeth Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20-Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, mae prosiect Dyfodol Cambrian Futures wedi cydweithio gyda Dark Sky Wales ynghŷd â awdurdodau lleol Ceredigion, Powys a Sir Gâr. Cafwyd hefyd gefnogaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru.

“Mae Mynyddoedd Cambrian Cymru yn un o’r llefydd gorau yn y byd i wylio’r wybren dywyll”, meddai Dafydd Wyn Morgan, Rheolwr Prosiect Dyfodol Cambrian Futures.

“Mae Mynyddoedd Cambrian yn gyrchfan sydd werth ymweld â hi er mwyn darganfod golygfeydd anhygoel o’r tirwedd gyda’r dydd a’r nos. Pan mae’r awyr yn glir gallwch weld y Llwybr Llaethog, sêr gwib a’r Gorsaf Gofodol Genedlaethol,” ychwanegodd Dafydd.

“Rydyn hefyd wedi cyhoeddi Canllaw Wybren Dywyll ar gyfer Mynyddoedd Cambrian a Chwm Elan sy’n esbonio mwy am yr wybren dywyll a fydd yn annog pobl i ddarganfod mwy ac aros yn hyrrach yn y  lleoliadau tywyll yma.”

Ymwelwch â https://www.thecambrianmountains.co.uk/discover-dark-skies a darganfod mwy am wybren dywyll Mynyddoedd Cambrian.