Photography Competition Open for Judging

Date: 
2 years 9 months ago

The Elan Valley Photography competition is now open for judging. There are four categories and people can vote for their favourite photo in each. The categories are Rocks, Wildlife, Plants and Junior (any of the above). After the competition closed, images were longlisted and sent to an impartial judge for shortlisted, who has selected the top three photos in each category.

          

Wildlife Category

 

          

Plants Category

 

To vote, either visit Rhayader Museum & Gallery and vote in person, or through the Facebook event page. The image in each category with the most votes, combined with the judge's score will win. Voting will close on the 6th of November, and the winners announced on the 9th of November at the historical film evening of Elan Eye. A calendar will also be produced with the top twelve images, which will be available at Elan Eye.

          

Rocks Category

 

          

Junior Category

 

BEIRNIADAETH Y GYSTADLEUAETH FFOTOGRAFFIAETH YN DECHRAU

 

Mae beirniadaeth cystadleuaeth Ffotograffiaeth Cwm Elan wedi dechrau. Mae pedwar categori ac fe all pobl bleidleisio dros eu hoff lun ym mhob un.  Y categorïau yw Creigiau, Bywyd Gwyllt, Planhigion a Phlant Iau  (unrhyw un o’r uchod).  Ar ôl i’r gystadleuaeth gau, fe rhoddir y ddelweddau ar y rhestr hir a’u hanfon at feirniad diduedd a fydd yn llunio rhestr fer, a fydd yn cynnwys y tri llun gorau ym mhob categori.

          

Categori Bywyd Gwyllt

 

          

Categori Planhigion

 

I bleidleisio, ewch naill a’i i Oriel ac Amgueddfa Rhaeadr a phleidleisiwch mewn person, neu drwy dudalen ddigwyddiadau Facebook.  Yr enillydd fydd y ddelwedd ym mhob categori gyda’r nifer fwyaf o bleidleisiau, ynghyd â sgôr y beirniad.  Fe fydd y pleidleisio yn cau ar y 6ed o Dachwedd, ac fe gyhoeddir yr enillwyr ar y 9fed o Dchwedd yn noson ffilmiau hanesyddol Llygad Elan.  Fe gynhyrchir calendr gyda’r deuddeg delwedd orau, a fydd ar gael yn Llygad Elan.

 

          

Categori Creigiau

 

          

Categori Plant Iau