New Film & Photography Group

Date: 
3 years 1 month ago

Elan Links is offering an exciting opportunity for people interested in film or photography to improve their skills. The group, which is free to join, will cover a number of topics including the basic and fundamental skills of both filming and photography, composition, landscapes, wildlife, filming events, editing and more! For more information, email beth.rees@elanvalley.org.uk or join the Facebook group here.

 

Grŵp Ffilm a Ffotograffiaeth Newydd

Mae Cysylltiadau Elan Links yn cynnig cyfle cyffrous i bobl sydd â diddordeb mewn ffilm neu ffotograffiaeth er mwyn gwella eu sgiliau.  Fe fydd y grŵp, sy’n ddi-dâl, yn trafod nifer o bynciau gan gynnwys sgiliau sylfaenol ffilmio a ffotograffiaeth, cyfansoddiad, tirluniau, bywyd gwyllt, ffilmio digwyddiadau, golygu a mwy!  Am ragor o wybodaeth, ebostiwch beth.rees@elanvalley.org.uk neu ymunwch â’r grŵp Facebook yma.