New Festival of events looking at the Natural World and Well-being

Date: 
3 years 1 month ago

Elan Links’ second festival of the year will be running from July 26th to July 29th. The festival, called Natural Elan, will consist of six free events over the weekend, all celebrating the natural world and the way it can help people’s physical or mental well-being.

Events include: an evening talk on herbs and their uses in nutrition; a book launch as Marcelo Sánchez-Camus, former artist in residence, releases his new book, Elan Calls; an evening talk on the uses of crystals in healing; a nature day including drop in whittling sessions and exploring Cwnch Woods with local nature experts, a mindful walk in Penbont Woods and an introductory day to cycling, with a family ride in the morning and ladies’ offroad coaching in the afternoon.

Some events are drop in, while others will need to be booked. All events are free, but do have minimum age limits. Please see individual events for details, or contact beth.rees@elanvalley.org.uk for more information.

 

 

Gŵyl Newydd o ddigwyddiadau sy’n edrych ar y Byd Naturiol a Lles

Fe fydd ail ŵyl Cysylltiadau Elan Links yn digwydd o 26 Gorffennaf hyd 29 Gorffennaf.  Fe fydd yr ŵyl, a elwir yn Elan Naturiol, yn cynnwys chwe digwyddiad di-dâl dros y penwythnos, i gyd yn dathlu’r byd naturiol ac yn helpu pobl gyda’u lles corfforol neu feddyliol.

 

Fe fydd digwyddiadau yn cynnwys: araith gyda’r hwyr ar berlysiau a’u defnydd mewn maeth; lansiad llyfr newydd Marcelo Sánchez-Camus, cyn arlunydd preswyl, Elan yn Galw; araith gyda’r hwyr ar ddefnyddio crisial er iacháu; diwrnod natur gan gynnwys sesiynau galw i mewn ar naddu a darganfod Coedwig Cnwch gydag arbenigwyr natur lleol, taith gerdded ystyriol yng ngoedwig Penbont a diwrnod cyflwyno seiclo, gyda thaith seiclo i’r teulu yn y bore a hyfforddiant seiclo trawsgwlad i’r merched yn y prynhawn.  Gellir galw i mewn gyda rhai digwyddiadau, tra bydd angen archebu lle ar eraill.  Mae pob digwyddiad yn ddi-dâl, ond mae isafswm oedran.  Gwelwch y gweithgareddau unigol am fanylion, neu gysylltwch â beth.rees@elanvalley.org.uk am fwy o wybodaeth.