New Events in October Half Term

Date: 
3 months 3 weeks ago

Two exciting new events will be held in the Elan Valley this October half term.

Working with Cambrian Mountains Initiative, a Food, Drink and Craft Fair will be held at the Visitor Centre on the 23rd of October. This event will showcase produce from within the Cambrian Mountains and ranges from chocolate, alcoholic drinks to crafts; each with a Dark Sky spin to celebrate our Dark Skies.

The event is free; booking is not needed.

Contact rangers.elan@dwrcymru.com for more information.

 

The second thrilling new event will be held this Halloween – a spooky dam open day! Suitable for both adults and children, follow the path through Pen y Garreg woods, looking for clues to make up a password to get past the gatekeeper. Once inside the dam, children have can collect a goody bag as a reward!

Booking is essential. For more information, contact rangers.elan@dwrcymru.com

 

Digwyddiadau Newydd yn Hanner Tymor yr Hydref

Bydd dau ddigwyddiad cyffrous newydd yn cael eu cynnal yng Nghwm Elan dros hanner tymor yr Hydref!

Mewn cydweithrediad â Menter Mynyddoedd Cambria, bydd Ffair Bwyd, Diod a Chrefft yn cael ei gynnal yn y Canolfan Ymwelwyr ar y 23ain o Hydref. Bydd y digwyddiad hwn yn arddangos cynnyrch gan fusnesau o fewn y Mynyddoedd Cambria, gan amrywio o siocled a diodydd alcoholig i grefftau; oll ag agwedd Awyr Tywyll er mwyn dathlu ein Hawyr Tywyll.

Mae’r digwyddiad am ddim; nid oes rhaid archebu o flaen llaw.

Cysylltwch â rangers.elan@dwrcymru.com am fwy o wybodaeth.

 

Bydd yr ail ddigwyddiad newydd sbon yn cael ei gynnal dros Galan Gaeaf, sef diwrnod agored yr argae iasol! Yn addas ar gyfer oedolion a phlant ill dau, dilynwch y llwybr trwy goedwig Pen y Garreg gan chwilio am gliwiau i greu cyfrinair er mwyn gorchfygu ceidwad y porth. Pan rydych chi o fewn yr argae, bydd bag o drîts ar gael i’r plant allu casglu fel gwobr.

Rhaid archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn. Ar gyfer mwy o wybodaeth, cysylltwch â rangers.elan@dwrcymru.com