Meltem Arikan, dramodydd ac awdur Twrcaidd o Gaerdydd wedi derbyn Cymrodoriaeth Greadigol Cymru Cwm Elan gyntaf, 2019 - 2020

Date: 
2 years 2 months ago

Mae’r Gymrodoriaeth Greadigol Cymru Cwm Elan cyntaf, cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi’i rhoi i awdur a dramodydd Twrcaidd Meltem Arikan, sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi wedi ymroddi ei fywyd at ysgrifennu yn erbyn systemau patriarchaidd ac ymladd am ryddid barn a mynegiant. Adnabyddir Meltem trwy ei beirniadaeth lem o gymdeithas a llais di-ofn yn ei holl nofelau, dramâu, cerddi ac erthyglau. Mae hi wedi derbyn sawl gwobr ac wedi cyrraedd rhestr fer y wobr ‘Freedom of Expression’ yn 2014 am ei drama ‘Mi Minor’. Honnodd awdurdodau Twrci bod ymarfer am y protestiadau ym Mharc Gezi 2013 oedd ‘Mi Minor’, a thrwy ymgyrchoedd gasineb, a thannwyd gan gyfryngau a noddir gan y wladwriaeth, oedd gorfod i Meltem dianc o Dwrci a gwneud ei chartref yng Nghymru.

Dywedodd Meltem “Fe wnaeth Cymru lapio fi, fy nghwtsio, a siarad â mi fel mam yn ystod yr amser anoddaf yn fy mywyd. Rwy’n edrych ymlaen at ddarganfod rhan newydd o Gymru a fy hun drwy’r wobr hon.”

Mae’r cyfle cymrodoriaeth artistig fawreddog i fyw yn Nyffryn Elan eleni yn bosib diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a phartneriaid eraill Cysylltiadau Elan.

Dywedodd Dr Ieuan Joyce, Cadeirydd partneriaeth Elan Links ac Ymddiriedolaeth Elan Valley: “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu Meltem i fyw yma yn Nyffryn Elan ac yn gyffrous am yr hyn a allai ddatblygu o’i hamser a dreuliwyd yma yn y lle arbennig hwn.”

Dywedodd Louise Wright, Rheolwr Portffolio, Cyngor Celfyddydau Cymru “Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch iawn o gefnogi’r cyfle pwysig hwn i artistiaid. Mae'r gymrodoriaeth, sy'n agored i bob ffurf, yn ategu rhaglen o breswyliadau celfyddydau gweledol sy’n dangos y potensial rhyfeddol sydd gan Gwm Elan fel gofod creadigol unigryw.”

Dywedodd Catherine Allan, aelod partneriaeth Elan Links a Chadeirydd Ymddiriedolwyr CARAD (Community Arts Rhayader and District): “Rydym yn gweld y Cymrodoriaethau fel buddsoddiad yn natblygiad creadigol artistiaid fel unigolion a Chwm Elan a'r ardal ymhellach fel calon greadigol Cymru.”

Mae'r Cymrodoriaethau'n rhan o gyfleoedd preswyl i artistiaid sy'n cael eu cynnig yng Nghwm Elan trwy'r bartneriaeth tirwedd Cysylltiadau Elan: Pobol, Natur a Dŵr, sy'n fuddsoddiad o £3.3 miliwn dros bum mlynedd gan Gronfa'r Loteri, Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Dŵr Cymru, CARAD, Tir Coed ac Adnoddau Naturiol Cymru.

 

Gwybodaeth am y Wobr Greadigol Cymru Cwm Elan

Mae Cymrodoriaethau Creadigol Cymru Cwm Elan yn cynnig cyfle unigryw i artistiaid sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ar bwynt sylweddol yn eu gyrfaoedd mewn unrhyw ffurf, gan gynnwys cerddoriaeth, llenyddiaeth, theatr, y celfyddydau gweledol, crefft, dawns a ffilm. Bydd y cymrodoriaethau yn gyfle i arbrofi a myfyrio gan gynnig yr amser a'r lle i artistiaid ddatblygu eu harfer creadigol yn yr amgylchedd hyfryd a diarffordd Elan.

Dyma’r wobr cymrodoriaeth flynyddol gyntaf ar gyfer 2019/2020 gydag un arall yn cael ei chynnig am 2020/21. Mae'r dewis yn broses gystadleuol gyda cheisiadau'n cael eu gwahodd gan artistiaid o bob sbectrwm yng Nghymru. Bydd angen i'r cymrawd llwyddiannus ddangos sut y gallent elwa o'r cyfle sy'n cynnwys £ 9,000 o gyllid gyda’r unig ofyniad o fyw yn Nyffryn Elan am gyfnod sylweddol o fewn y ddeuddeng mis o’r gymrodoriaeth. Bydd llety hyd at chwe mis yn y Cwm ar gael yn ychwanegol i’r cyllid.

Mae'r cymrodoriaethau wedi'u galluogi gan gyllid Cyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu'r ardal ymhellach fel lle ar gyfer encilion artistiaid a gwaith preswyl gan ganolbwyntio ar y creadigrwydd a'r ymgysylltiad y gall y lle eu hysbrydoli, yn dilyn eu preswyliadau Artist Lle Amser cynharach yn 2015/16, ac yn ddiweddar, preswyliadau artistiaid cyntaf Cysylltiadau Elan gynhaliwyd yn ystod 2018.