Lower Plant Surveys and ID Training

Date: 
2 years 9 months ago

Over the winter Elan Links volunteers will be learning about, and surveying some of the lower plants in the Elan Valley.

Margaret Howells will be leading ID and survey sessions on the 2nd Tuesday on the month from November to March. Starting on 12th November 2019.

The aim of these is to train volunteers to be able to start the exciting task of recording the mosses, ferns, liverworts and lichens found in the Elan Valley. The Elan Valley is a highly important habitat for these under recorded species, which make up a huge proportion of the vegetation growing here.

If you would like to get involved please contact Bonna :

bonna.williams@elanvalley.org.uk    tel: 01597 811527

 

AROLWG AR BLANHIGION Y TIROEDD IS YNGHYD Â HYFFORDDIANT AR EU HADNABOD

Dros y gaeaf fe fydd gwirfoddolwyr Elan Links yn dysgu am, ac yn arolygu rhai o blanhigion tiroedd is Cwm Elan.

Fe fydd Margaret Howells yn arwain y sesiynau adnabod ac arolygu ar yr 2il ddydd Mawrth y mis o Dachwedd i Fawrth.  Fe fydd yn cychwyn ar y 12fed o Dachwedd 2019.

Bwriad rhain yw i hyfforddi gwirfoddolwyr ar gyfer dechrau’r gwaith cyffrous o gofnodi mwsoglau, rhedyn, llys yr afu a chennau sy’n tyfu yng Nghwm Elan.  Mae cynefin Cwm Elan yn bwysig iawn ar gyfer y rhywogaethau hyn sydd braidd wedi’u cofnodi, ond sy’n ffurffio cyfran enfawr o’r llystyfiant sy’n tyfu yma.

Os hoffech chi gymryd rhan cysylltwch â Bonna:

bonna.williams@elanvalley.org.uk  rhif ffôn:  01597 811527