Llyfr Newydd: The Elan Valley Clearance gan David Lewis Brown

Date: 
2 years 8 months ago

Mae'r llyfr newydd hon gan David Lewis Brown ar gael yn Cynolfan Ymwelwyr a Chymdeithas Sir Faesyfed.

Tynged y Bobl a'r Lleoedd Llifwyd gan Gynllun Cronfa Ddŵr Cwm Elan 1892

Mae argaeau Cwm Elan wedi sefyll am fwy na chanrif, ond beth ddigwyddodd i'r 298 o ddynion, menywod a phlant a oedd yn byw yna cyn i'r cymoedd gael eu gorlifo? Roedd y mwyafrif yn fugeiliaid a ffermwyr, yn byw mewn anhysbys rhan anhygyrch o Ganolbarth Cymru. Ond yna, yn yr 1890au, nodwyd y ddau gwm fel ffynhonnell ddŵr ar gyfer dinas Birmingham, rhyw 70 milltir i'r dwyrain. Yn y siambrau cyngor pell a thai'r Senedd, oedd tynged y cymoedd wedi'i selio.

Pasiwyd Deddf Dŵr 1892, a gafwyd 45,000 erw o dir, wedyn dechreuodd broses o glirio'r cymoedd yn dechrau. Gyda phum map a mwy na 100 o ddelweddau yn disgrifio'r cymoedd fel yr oeddent, adeiladu'r argaeau, ac olion am y tro cyntaf beth ddaeth o'r bobl a lleoedd cymoedd Elan a Claerwen.

Mae David Lewis Brown wedi adnabod, ac wedi cael ei swyno gan Gwm Elan ers plentyndod. Mae ei achau wedi'i wreiddio'n ddwfn yn yr ardal, ac roedd nifer o'i berthnasau yn gweithio ar yr argaeau. Y llyfr hwn yw'r canlyniad o flynyddoedd o ymchwil gofalus i Gynllun Dyffryn Elan ar y bobl yr effeithiodd arnynt.

 

 
 
 
 
 
ENGLISH
WELSH
SPANISH
 
 
 
 

 
 
 
Tynged y Bobl a'r Lleoedd dan Llifogydd
erbyn Cynllun Cronfa Ddŵr Cwm Elan 1892