GOLWG AR WYBREN Y NOS – RHAGFYR 2019

Date: 
2 years 1 month ago

Croeso i rifyn Rhagfyr o Eyes on the Night Sky. Yr adeg hon o'r flwyddyn, y nosweithiau yw'r hiraf, sy'n eich galluogi i fwynhau'r sêr ar adeg synhwyrol o'r nos neu dreulio mwy o amser yn mwynhau'r awyr iach a rhyfeddodau ein awyr nos. Cofiwch lapio'n gynnes y tu allan a byddwch yn barod iawn os ydych chi'n teithio i leoliadau anghysbell i syllu. Y mis hwn, mae yna gwpl o gawodydd meteor i wylio amdanynt, cyfuniad Nadolig hyfryd a nebula ifanc i'w darganfod. 

Dau Gawod Meteor

Meteor, ffordd laethog ac alaeth. Cydnabyddiaeth am ddelweddau: Sam Price

Ar noson / bore cynnar 13eg a 14eg Rhagfyr, bydd y Gawod Meteor Geminid yn cyrraedd ei uchafbwynt, gan gynhyrchu ‘saethu sêr’ disglair a chyflym. Er gwaethaf y ffaith bod y Lleuad yn ei chyfnod gibbous gwan, neu ddiwrnod cyn ei fod yn llawn (94%), mae'n werth cadw llygad am y meteorau mwy disglair.

cawod meteor geminid

Mae pelydriad y gawod feteor hon yn tarddu i'r dde ger y seren Castor yng nghytser Gemini. Yn gynharach gyda’r nos, fe allech chi wylio am ffenomen brin o’r enw ‘Earthgrazers’ - lle mae cytser Gemini yn agos at y gorwel a’r meteorau yn sgimio dros ben awyrgylch y Ddaear, gan achosi llwybr ysblennydd, lliwgar a hir. Unwaith y bydd y cytser yn codi’n uwch i’r atmosffer, fe welwch fwy o feteoriaid ‘cyffredin’. Mae'r rhain yn teithio ar oddeutu 80,000 milltir (130,000 km) yr awr ac yn llosgi i fyny 60 milltir (100 km) uwchben wyneb y Ddaear.

Cawod meteor ursid

Os hoffech chi arsylwi ail gawod meteor y mis hwn, mae brig cawod Meteor Ursid yn digwydd ar nos / bore cynnar 22ain a 23ain Rhagfyr. Mae pelydriad y gawod feteor hon yng nghytser Ursa Minor. Bydd y Lleuad cilgant gwan ar 10% yn codi am 5yb, a fydd yn darparu awyr ddigon tywyll i weld y meteorau, sef malurion o'r Comet 8P / Tuttle. Fel rheol mae 10 meteor isel yr awr yn ystod yr uchafbwynt, ond mae'r gawod hon wedi cynhyrchu rhai pethau annisgwyl gyda blynyddoedd blaenorol wedi cael mwy o feteorau na'r disgwyl.

Mae'r Lleuad Lawn ar 12fed Rhagfyr ac mae'r Lleuad Newydd yn digwydd ar 26ain Rhagfyr. Mae Heuldro'r Gaeaf yn disgyn ar 22ain Rhagfyr, lle mae Pegwn y Ddaear yn gogwyddo bellaf i ffwrdd o'r Haul sy'n nodi dechrau'r gaeaf.

Bydd y Lleuad yn ymddangos mewn cysylltiad dymunol iawn ar 28ain Rhagfyr, lle o tua 5yp, neu pan fydd tywyllwch yn cwympo, gellir gweld y Lleuad cilgant tenau, cwyraidd gyda ddearsglein yn eistedd 5 gradd o dan Fenws, yn isel ar y gorwel. Bydd y cysylltiad hwn yn digwydd eto'r noson ganlynol ar yr un pryd ond bydd y Lleuad yn eistedd tua 6 gradd ar wahân i Fenws ond bydd yn gorwedd tua'r dwyrain. Venus yw'r brif blaned ar gyfer y mis hwn; fe welwch ei fod yn dod i'r awyr mewn safle uwch bob nos trwy gydol y mis.

Nebula Ifanc

Nebula Ifanc

Nifwl Ifanc (M1) Image Credit: NASA, ESA, J. Hester, A. Loll (ASU)

Mae'r Cranc Nebula (M1 yn her ddiddorol i berchnogion telesgop. Mae'n un gymharol newydd a ddarganfuwyd dim ond mil o flynyddoedd yn ôl gan y Tsieineaid. Yn 1054 OC, fe wnaethant sylwi ar seren newydd ddisglair iawn a oedd yn tanio'n llachar hyd yn oed trwy'r diwrnod am dair wythnos. Roedd yn bresennol yn awyr y nos fel seren am ddim ond tua dwy flynedd cyn iddi ddiflannu’n llwyr. Ym 1921, darganfuwyd nad oedd y ‘seren’ yn diflannu; roedd yn uwchnofa enfawr a chwythodd yn llwyr ar wahân, gan adael gweddillion nwyol a ehangodd, gan ffurfio'r nebula rydyn ni'n ei adnabod heddiw.

Nifwl Ifanc

Enwyd Nebula y Cranc gan y seryddwr o Loegr, trydydd Iarll Rosse ym 1844 ac mae wedi'i leoli yng nghytser Taurus ac yn tua 6500 o flynyddoedd golau i ffwrdd oddi wrthym ni. Mewn awyr dywyll ac i ffwrdd o lygredd golau, gellir ei arsylwi trwy delesgop 3 modfedd fel smudge hirgrwn llwyd. Mae'r nebula yn dechrau siapio a gellir gweld manylion ffilamentaidd hyd yn oed trwy delesgopau 12 modfedd o agorfa a mwy.

Clwstwr Seren Pleiades

Cydnabyddiaeth am ddelweddau: NASA/JPL-Caltech

Tra yng nghyffiniau cytser Taurus, defnyddiwch eich ysbienddrych i weld clwstwr sêr syfrdanol o'r enw Clwstwr Seren Pleiades, neu'r Saith Chwiorydd, mae'r nifer gymharol fach, sêr disglair a syfrdanol hyn yn cynnwys 800 yn y clwstwr agored ac wedi'i leoli 410 o flynyddoedd golau o'r Ddaear. Her i'r rhai craff eu golwg yw gweld faint o sêr sydd i'w gweld gyda'r llygad heb gymorth. Oherwydd llygredd golau, gall y mwyafrif o bobl weld chwe seren, hyd yn oed mewn awyr gymharol dywyll. Ond gwelwyd 12 seren mewn awyr eithriadol o dywyll ac mae'n debyg eu bod yn anodd eu gweld yn yr oes fodern hon, yn anffodus oherwydd y cynnydd mewn llygryddion aer a llewyrch awyr cefndir o ddinasoedd y byd. Mae'r sêr ifanc, poeth a llachar iawn hyn yn goleuo'r nwyon a'r llwch y cawsant eu geni ohonynt a gellir gweld y cwmwl niwlog hwn mewn telesgopau 8 modfedd ac i fyny.