GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS AWST 2022

Croeso i rifyn mis Awst o Olwg ar Wybren y nos.  Mae gwir dywyllwch wedi dychwelyd; sy’n golygu y byddwch yn gallu gweld y Llwybr Llaethog yn ei holl ogoniant.  Mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn cyhoeddi dechrau tymor syllu ar y sêr ac mae yna llawer o wrthrychau gwych yn nyfnder yr wybren i’w gweld trwy delesgop, ysbienddrych a’r llygaid noeth.  Fe fyddwn yn dethol rhai o’r trysorau gorau i chi eu gweld yn ystod mis Awst.