Claerwen Dam Forestry works

This week Tilhill Forestry will be removing the conifer trees at Claerwen dam.

These trees are being clear felled and will be re-planted in the future with a mixture of native broadleaf trees, including Sessile Oak and Rowan, to enhance Biodiversity.

Any queries regarding these works or any other forestry works on the estate, then please contact us at elanrangers@dwrcymru.com

Community Drop In Day

We will be holding a public and community drop-in day at the Elan Valley Visitor Centre on Saturday 19th of February from 10am until 4pm.

Join the Dwr Cymru Welsh Water team for a tea or coffee and to ask us any questions on the Elan Valley, including our new proposed Visitor Centre bike hub. No need to book, just turn up on the day.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS IONAWR 2022

Croeso i rifyn y Flwyddyn Newydd o Olwg ar Wybren y Nos, lle fyddwn yn dethol gwrthrychau gorau wybren y nos i’w hastudio gyda’r llygaid noeth, ysbienddrychau a thelesgopau.  Gwnewch y gorau o’r nosweithiau gaeafol, hir – os gawn ni wybren glir!