Elan Nature – August round up

Date: 
2 years 8 months yn ôl

Our butterfly hunts proved fun and productive, we surveyed along the cycle-path. This was done as part of the Big Butterfly Count, an annual national butterfly survey. Overwhelmingly the most common butterfly we saw were painted ladies, which are seeing a boom in numbers this year, also seen were; peacock, tortoiseshell, ringlet, small white, green veined white and meadow brown.

 

                          

We’ve had a couple of excursions into the remote parts of the Valley looking for the elusive Large Heath butterfly, unfortunately neither proved successful. These fussy butterflies require hare’s tail cotton grass for the caterpillars to hatch on and cross leaved heath for the butterflies to feed on, so are quite specialist in their requirements. The last sighting in the valley was 2 years ago.

          

After cancelling our first attempt at a bog discovery day, because the weather was foul, we had a successful day in the Claerwen on the following Wednesday.

We surveyed 2 monads for the BSBI 2020 atlas and were excited to find several large patches of white sedge, in one of the monads we also found some cranberry along with all the expected plants in the acid bog. Although we weren’t making a full list of other species found, we did see some golden ringed dragonfly – the longest dragonfly found in the UK, small heath butterflies, a couple of shrews and a fat toad!

 

            

Early next month we will be conducting some curlew habitat surveys, if you are interested in taking part (no experience necessary, just a reasonable level of fitness, as some walking will be involved), Please get in touch. bonna.williams@elanvalley.org.uk  01597 811527

 

 

Natur Elan – Newyddion mis Awst

Roedd ein helfa glöynnod byw yn hwyl ac yn gynhyrchiol, ac fe wnaethon arolwg ar hyd y llwybr seiclo.  Fe wnaethpwyd hyn fel rhan o Gyfrif Mawr y Glöynnod Byw, arolwg blynyddol cenedlaethol glöynnod byw.  Y glöyn byw mwyaf cyffredin a welwyd oedd glöyn yr ysgall, sydd wedi cynyddu mewn niferoedd eleni, gwelwyd hefyd; iâr fach lygadog, glöyn trilliw, iâr fach y glaw, iâr fach yr haf wen, glöyn gwythïen gwyrdd a glöyn y ddôl brown.

 

                    

Fe aethon am ddwy wibdaith i rannau mwyaf anghysbell y Cwm i chwilio am glöyn y rhos mawr, ond yn anffodus nid oeddwn yn llwyddiannus.  Mae angen ar y glöynnod byw ffyslyd yma gweunydd cynffon yr ysgyfarnog ar y lindys i ddeor arnynt, a grug croesddail ar gyfer bwydo’r glöynnod byw, felly mae ganddynt anghenion eithaf  arbenigol.  Gwelwyd yr un diwethaf yn y cwm dwy flynedd yn ôl.

Bu rhaid gohirio’r diwrnod dargafnod cors oherwydd y tywydd garw, ond cawsom ddiwrnod llywddiannus yn Nyffryn Claerwen ar y dydd Mercher canlynol.

Fe wnaethon archwilio 2 fonad ar gyfer atlas BSBI 2020 ac roeddem yn gyffrous i ddarganfod nifer o ddarnau mawr o hesg gwyn, ac yn un o’r monadau fe ddaethon o hyd i lugaeron ynghyd â planhigion a ddisgwylir mewn cors asid.  Er nad oeddem yn gwneud rhestr lawn o rywogaethau eraill, fe welon gwas y neidr eudorchog – y gwas y neidr hiraf y DU, glöynnod byw y rhosydd bach, dau chwistlen a llyffant tew!

 

          

 

Ar ddechrau mis nesaf fe fyddwn yn gwneud arolwg i gynefin y gylfinir, ac os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan (nid oes angen profiad, dim ond lefel rhesymol o ffitrwydd, gan fydd angen cerdded), cysylltwch â bonna.williams@elanvalley.org.uk 01597 811527