Elan Links Volunteer - Oral History Recording - Flexible Hours

Date: 
2 years 11 months ago

Oral histories are a vital part of the Elan Links project; they are full of local social and historic interest AND you get to meet some fascinating people.  We need to capture the stories and memories of people who love this unique place whether they live or work here, have a family connection or are just visiting.  In order to do this, we need help recording. 

This isn’t as scary as it sounds as the equipment is easy to use and you will be fully trained to use it.  Collecting an oral history is really just having a conversation with somebody but remembering to turn the recorder on first.

If you would like to find out more about these roles please contact Stephanie on 01597 811527 or via Stephanie.kruse@elanvalley.org.uk

 

Mae hanesion llafar yn rhan hanfodol o'r prosiect Elan Links; maent yn llawn o ddiddordeb cymdeithasol a hanesyddol lleol A chewch gwrdd â phobl ddiddorol. Mae angen i ni gipio straeon ac atgofion pobl sy'n caru'r lle unigryw hwn p'un a ydynt yn byw neu'n gweithio yma, â chysylltiad teuluol neu ddim ond yn ymweld.

Er mwyn gwneud hyn, mae angen help arnom i gofnodi. Nid yw hyn mor frawychus ag y mae'n swnio gan fod yr offer yn hawdd ei ddefnyddio a byddwch wedi'ch hyfforddi'n llawn i'w ddefnyddio. Mae casglu hanes llafar yn cael sgwrs gyda rhywun, ond cofiwch droi'r recordydd ymlaen yn gyntaf.

Os ydych am gael gwybod mwy am y rôl hon, cysylltwch â Stephanie ar 01597 811527 neu drwy Stephanie.kruse@elanvalley.org.uk