Covid-19 Update

Date: 
3 months 3 weeks yn ôl

Elan Valley is closed in line with the latest Welsh Government lockdown announcement. We will update our position in line with government reviews. Thank you for your ongoing support: together we will keep the local community and Wales safe.

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae Cwm Elan ar gau. Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel.