Coronavirus Update:

Date: 
2 years 1 month ago

Elan Valley will begin a phased re-opening and looks forward to welcoming back visitors from the local community from Friday 19 June 2020. Please check the latest Welsh Government guidance on travel before you visit as the site will be strictly monitored with the help of local authorities including the Police.

The Visitor Centre car park and Caban Quarry car parks will re-open but the visitor centre, toilets, café, gift shop and playground remain closed. Temporary toilets and an outdoor, covered information point will also be staffed and open for local visitors to pick up maps, walk leaflets and guidebooks (weather dependant).

We look forward to announcing the next phases of re-opening over the coming weeks.

Thank you for your understanding and ongoing support.

VISIT ELAN VALLEY SAFELY

 • Observe latest Welsh Government guidance on local travel
 • Keep 2m apart (that’s about 2 sheep)
 • Do not use BBQs or light fires
 • No overnight stays
 • Please keep dogs on a lead
 • Respect local residents and farmland
 • Take litter home – only leave your thanks
 • Do enjoy your visit

Bydd Cwm Elan yn dechrau ail-agor yn raddol bach o ddydd Gwener 19 Mehefin ymlaen ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael croesawu ymwelwyr o'r gymuned leol nôl yn rhan o’r cam cyntaf.  Cadwch lygad ar ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar deithio cyn dod, am y bydd y safle'n cael ei fonitro'n ofalus gyda chymorth awdurdodau lleol gan gynnwys yr Heddlu.

Bydd maes parcio'r Ganolfan Ymwelwyr a meysydd parcio Chwarel y Caban ar agor, ond bydd y ganolfan ymwelwyr, y tai bach, y caffi a'r siop anrhegion ar gau. Bydd tai bach dros dro ar gael a bydd ein trelar arlwyo o'r enw 'Y Gegin' a’n man gwybodaeth awyr agored ar agor fel y gall ymwelwyr lleol godi map, taflenni llwybrau cerdded a llawlyfrau (os bydd y tywydd yn caniatáu).

Edrychwn ymlaen at gyhoeddi'r camau nesaf yn y broses o ailagor dros yr wythnosau nesaf.

Diolch i chi am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth.

YMWELD Â CHWM  ELAN YN DDIOGEL

 • Dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru ar deithio'n lleol
 • Cadwch 2m (tua 2 ddafad) draw wrth eraill
 • Peidiwch â chynnau barbeciw neu dân
 • Dim aros dros nos
 • Cadwch gŵn ar dennyn
 • Parchwch drigolion lleol a thir fferm
 • Ewch â'ch sbwriel adre - peidiwch â gadael dim ond eich diolch
 • Mwynhewch eich ymweliad