Community Drop-In Day

Date: 
7 months 2 weeks ago

We will be holding a public and community drop-in day at the Elan Valley Visitor Centre on Wednesday 29th September from 10am until 7pm.

Join the Dwr Cymru Welsh Water team for a tea or coffee and to ask us any questions on the Elan Valley, including information on the upcoming Forestry operations at Penbont.

No need to book, just turn up on the day

For more information please email us at Rangers.Elan@dwrcymru.com

Byddwn ni'n cynnal diwrnod galw heibio i'r gymuned a'r cyhoedd yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan dydd Mercher, 29 Medi rhwng 10am a 7pm.

Ymunwch â thîm Dŵr Cymru Welsh Water am baned, ac am gyfle i'n holi ni am Gwm Elan, gan gynnwys y gwaith Coedwigaeth sydd ar y gweill ym Mhenbont.

Nid oes angen bwcio, galwch draw ar y diwrnod

Am ragor o fanylion e-bostiwch ni yn Rangers.Elan@dwrcymru.com