Community Drop in Day

Date: 
6 months 1 wythnos 1 wythnos yn ôl

We will be holding a public and community drop-in day at the Elan Valley Visitor Centre on Saturday 4th December from 10am until 4pm.

Join the Dwr Cymru Welsh Water team for a tea or coffee and to ask us any questions on the Elan Valley. No need to book, just turn up on the day

For more information please email us at Rangers.Elan@dwrcymru.com

 

Byddwn ni'n cynnal diwrnod galw heibio i'r gymuned a'r cyhoedd yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan dydd Sadwrn, 4 Rhagfyr rhwng 10am a 4pm.

Ymunwch â thîm Dŵr Cymru Welsh Water am baned, ac am gyfle i'n holi ni am Gwm Elan. Nid oes angen bwcio, galwch draw ar y diwrnod

Am ragor o fanylion e-bostiwch ni yn Rangers.Elan@dwrcymru.com