Astro-tourism trail opens in the Cambrian Mountains // Llwybr Astro-Dwristiaeth newydd yn lansio yng Nghymru

Date: 
2 years 1 month ago

The Cambrian Mountains destination of Wales has just opened a new astro-tourism trail recognising its recent accolade as one of the UK’s top spots to go star-gazing. Six stellar places have been awarded Dark Sky Discovery Site status, putting them right up there on the celestial map.

 

The trail, which covers a driving distance of just over 50 miles, can be visited over the course of a few nights for a glimpse of Orion, The Great Plough and the North Star. It is accompanied by an illuminating Cambrian Mountains & Elan Valley Dark Sky Guide which details what to look out for throughout the year with a pair of binoculars or telescope.

 

The public can find the new Dark Sky Discovery Site locations at  

 • Mynydd Llanllwni Mountain, Llanllwni, Sir Gâr/Carmarthenshire

 • Cronfa Ddŵr Llyn Brianne Reservoir, Rhandirmwyn, Sir Gâr/Carmarthenshire

 • Coed Y Bont, Pontrhydfendigaid, Ceredigion

 • Y Bwa/The Arch, Coedwig Ystwyth Forest, Ceredigion

 • Pont ar Elan Car Park, Cwm Elan Valley, Powys

 • Y Star Inn Car Park, Dylife, Powys

 --

Llwybr Astro-Dwristiaeth newydd yn lansio yng Nghymru

Mae cyrchfan Mynyddoedd Cambrian yng Nghymru newydd agor llwybr astro-dwristiaeth newydd gan gydnabod ei acolâd diweddar fel un o brif fannau'r DU i fynd i syllu ar y sêr. Statws Safle Darganfod Awyr Dywyll, gan eu gosod yn iawn i fyny yno ar y map nefol.

Gellir ymweld â'r llwybr, sy'n ymestyn dros bellter gyrru o ychydig dros 50 milltir, dros sawl noson i gael cipolwg ar Orion, The Great Plough a'r North Star. Ynghyd â chanllaw goleuedig Cambrian Mountains & Elan Valley Dark Sky sy'n rhoi manylion am yr hyn i edrych amdano trwy gydol y flwyddyn gyda phâr o ysbienddrych neu delesgop.

Lleoliadau Safle Darganfod yr Awyr Dywyll yn

 • Mynydd Llanllwni, Sir GaerfyrddinCronfa 
 • Llyn Brianne, Rhandirmwyn, Sir Gaerfyrddin
 • Coed Y Bont, Pontrhydfendigaid, Ceredigion
 • Y Bwa / Y Bwa, Coedwig Ystwyth, Ceredigion
 • Pont ar Faes Parcio Elan, Cwm Elan, Powys
 • Maes Parcio'r Star Inn, Dylife, Powys