Artists' Residencies Open for 2021-22

Date: 
1 year 2 months ago

 

Elan Valley Artists' Residencies Programme 2021 – 22

Applications are invited from visual artists for the 2021 - 22 Artists Residency programme in the Elan Valley, mid-Wales.  Three residencies are available: one for August-December 2021, one for January-June 2022 and one for August-December 2022. Through the arts we want to better understand, explore and engage with nature, water and issues around sustainability, as well as the rural/urban dynamic. The Artists’ Residencies aim to achieve this.

The Elan Valley is a special place with a unique landscape, story and history. Part of the rugged Cambrian Mountains, it is a beautiful and unspoilt area, which is a haven for wildlife. It is made even more compelling by the Victorian era dams and reservoirs which together create a wonderful, living landscape.

The closing date for applications is 12 noon on Friday 26th March 2021

The residencies programme is supported by the Arts Council of Wales, Elan Valley Trust, Dŵr Cymru Welsh Water and Community Arts Rhayader and District (CARAD).

Download an Application form  and  Artists Brief here

Rhaglen Breswylfa Arlunwyr Cwm Elan 2021-22

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth arlunwyr gweledol ar gyfer rhaglen Breswylfa Arlunwyr yng Nghwm Elan, canolbarth Cymru.  Mae tri lle preswyl ar gael: un ym mis Awst – mis Rhagfyr 2021, un ym mis Ionawr – mis Mehefin 2022 ac un ym mis Awst – mis Rahgfyr 2022.  Trwy’r celfyddydau, rydym eisau cael gwell ddealltwriaeth, archwilio a gweithio’n agos gyda natur, dŵr a materion sy’n ymwneud â chynaliadwyedd, ynghyd â deinamig gwledig/trefol.  Bwriada Preswylfa’r Arlunwyr gyflawni hyn.

Mae Cwm Elan yn le arbennig gyda thirwedd unigryw, stori a hanes.  Yn rhan o fynyddoedd garw y Cambria, mae’n ardal brydferth, sydd heb ei difetha, ac sy’n hafan i fywyd gwyllt.  Mae hyd yn oed yn fwy atyniadol oherwydd yr argaeau a’r cronfeydd dŵr Fictoraidd sy’n creu tirwedd rhyfeddol a byw.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, ar ddydd Gwener 26 Mawrth 2021

Cefnogir y rhaglen breswyliad gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Dŵr Cymru Welsh Water a Community Arts Rhayader and District (CARAD).

Lawrlwythwch y Ffurlen gais a  Briff Artisiaid