LET AGREED: HOUSE TO LET

THIS PROPERTY HAS BEEN LET.

No 3 Elan Village, detached unfurnished property

3 bedrooms, £750 rent per calendar month

For further information please see attached

/sites/default/files/assets/No.%203%20Elan%20Village%20Particulars.pdf

Contact : Elan Valley Trust, Elan Estate Office on 01597 810449

TŶ I'W OSOD

Rhif 3 Pentref Elan, eiddo heb ddodrefn ar wahân

3 ystafell wely, £750 rhent fesul mis calendr

Am ragor o wybodaeth, gweler amgaeedig

/sites/default/files/assets/No.%203%20Elan%20Village%20Particulars.pdf

Cyswllt : Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Swyddfa Ystad Elan ar 01597 810449