Job Vacancy for the Elan Valley Trust

Elan Valley Trust are looking for the following staff for the Elan Links Landscape Partnership Scheme:

 

Assistant Scheme Manager

 

22.5 hours per week, £28k-£32k pro rata

For more information please visit www.elanvalley.org.uk/jobs

Closing date: 12pm Thursday 18th of November 2021

Interview Date: 22nd/23rd of November 2021

 

Job Description:

Swydd wag i Ymddiriedolaeth Cwm Elan

Mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn edrych am staff ar gyfer Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links:

 

Dirprwy Rheolwr Cynllun

 

22.5 awr yr wythnos, cyflog o £28k-£32k pro rata

Am fwy o wybodaeth ewch I www.elanvalley.org.uk/jobs

Dyddiad Cau Amser: 12pm Dydd Iau 18fed o Dachwedd

Dyddiad Cyfweld: 22ain/23ain o Dachwedd 2021

 

Disgrifiad Swydd:

Road Closure at Penbont

Dwr Cymru Welsh Water has been given a Statutory Plants Health Notice (SPHN) from Natural Resources Wales to fell diseased larch trees situated along the roadside of the Elan Valley in

These works will begin in November 2021.

The forest is situated near Pen y Garreg dam and the area is known locally as Penbont.

New Events in October Half Term

Two exciting new events will be held in the Elan Valley this October half term.

Working with Cambrian Mountains Initiative, a Food, Drink and Craft Fair will be held at the Visitor Centre on the 23rd of October. This event will showcase produce from within the Cambrian Mountains and ranges from chocolate, alcoholic drinks to crafts; each with a Dark Sky spin to celebrate our Dark Skies.

The event is free; booking is not needed.

Contact rangers.elan@dwrcymru.com for more information.

 

GOLWG AR WYBREN Y NOS - MIS HYDREF 2021

Croeso i’r diweddaraf ar wybren y nos ar gyfer mis Hydref 2021.  Mae hwn yn fis gwych ar gyfer syllu ar y sêr, gan fod y gwir nosweithiau tywyll yn disgyn tua 8.30yh o ddechrau’r mis, sy’n caniatáu i syllwyr y sêr brwdfrydig ddechrau’n gynnar er mwyn darganfod eu hoff wrthrychau gwybrennol.  Fe fydd y canllaw hwn yn cynnig gwrthrychau diddorol i’w hastudio gyda’r llygaid noeth, ysbrienddrych neu delesgop.

Elan Valley Creative Wales Fellowship 2020 - 2021 awarded to acclaimed Cardiff based songwriter and multi-instrumentalist Gareth Bonello

Gareth Bonello has been awarded the Elan Valley Creative Wales Fellowship.  Gareth, who goes by the stage name The Gentle Good, is a Cardiff based songwriter and multi-instrumentalist who sources inspiration from traditional Welsh music and folklore.  We look forward to seeing how he responds to the Elan Valley during his time here.

Dyfarniad Cymrodoriaeth Greadigol Cymru Cwm Elan 2020 – 2021 i'r awdur a'r aml-offerynwr wedi'u canmol o Gaerdydd, Gareth Bonello

Mae Gareth Bonello wedi enill Cymrodoriaeth Creadigol Cymru Cwm Elan.  Mae Gareth, pwy sy’n mynd wrth enw yr llwyfan The Gentle Good, yn gyfansoddwr caneuon yng Nghaerdydd ac aml-offerynnwr sy’n dod o hyd i ysbrydoliaeth o cerddoriaeth a llên gwerin Cymraeg.  Edrychwn ymlaen at weld sut y mae e yn ymateb i Gwm Elan yn ystod ei amser yma.