EYES ON THE NIGHT SKY – JULY 2021

Welcome to our Eyes on the Night Sky article for July. This month, we will select the best objects to see with the unaided eyes, binoculars and telescopes. For those who like to look at faint deep sky objects, true night returns on 26th July for 45 minutes and longer intervals each night thereafter but the Milky Way will still put on an impressive show well after the Sun has set. Watch it emerge into a southern sky in a rural area as darkness falls, although you will have to wait until midnight.

GOLWG AR WYBREN Y NOS: MIS GORFFENNAF 2021

Croeso i’n herthygl Golwg ar Wybren y Nos ar gyfer mis Gorffennaf.  Y mis hwn, fe fyddwn yn dewis y gwrthrychau gorau i’w gweld â’r llygaid noeth, ysbienddrychau a thelesgopau.  I’r rhai sy’n hoffi edrych ar wrthrychau gwan yn yr wybren bell, fe fydd nosweithiau gwir dywyll yn dychwelyd ar y 26ain o Orffennaf am 45 munud gyda chyfnodau hirach bob nos wedi hynny, ond fe fydd y Llwybr Llaethog yn dal i roi sioe drawiadol ymlaen ymhell ar ôl i’r Haul fachlud.  Edrychwch arno’n ymddangos yn yr wybren ddeheuol mewn ardaloedd gwledig wrth iddi nosi, er fe fydd yn rhaid i chi aros hyd hanner nos.