GOLWG AR WYBREN Y NOS: MIS MEHEFIN 2021

Croeso i rifyn fis Mehefin o Olwg ar Wybren y Nos. Mae’r cyfnos seryddol yn parhau trwy gydol y mis hwn ond fe allwch ddal i fynd allan a mwyhau wybren y nos.  Gellir mwynhau’r Lleuad a’r planedau gyda’r llygaid noeth, trwy delesgop ac ysbienddrych a gall syllu i wybren y nos las dywyll y nos â’u sêr disglair fod yn brofiad hyfryd.

EYES ON THE NIGHT SKY: JUNE 2021

Welcome to the June edition of Eyes on the Night Sky. Astronomical twilight continues for the whole of this month but you can still go outside and enjoy the night sky. The Moon and planets can be enjoyed with the unaided eyes, through telescopes and binoculars and just gazing into a deep blue night sky with a smattering of sparkling stars can be a beautiful experience.

Telling the Stories of Elan Valley and Rhayader

The Elan Links Cultural Heritage Officer Stephanie Kruse wrote an article recently for Countryside Jobs Service. In the article, Stephanie talks about what her job involves, what she has achieved so far and what’s in store for our ‘people to collections’ project. Click the link below to read about Stephanie's work:

https://www.countryside-jobs.com/article/2021-04-30-telling-the-stories-of-the-elan-valley-and-rhayader

GOLWG AR WYBREN Y NOS: MIS MAI 2021

Croeso i’n herthygl fisol ar seryddiaeth ar gyfer mis Mai.  Rydym wedi dewis y gwrthrychau gorau yn wybren y nos er mwyn gwneud y mwya o’r tywyllwch sydd ar ôl ym mis Mai, ac yng Nghymru o’r 18fed o Fai, rydym yn symud i mewn i gyfnos seryddol y hytrach na’r gwir nos, gan nad yw’r haul yn machlud yn is na 18 gradd o dan y gorwel.