GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS MAWRTH 2021

Mae mis Mawrth yn cyhoeddi dechrau nid yn unig un, ond dau ‘wanwyn’!  Mae’r gwanwyn meteorolegol yn dechrau ar y 1af o’r mis a’r gwanwyn astronomaidd yn dechrau ar yr 20fed o Fawrth.  Y gwahaniaeth rhwng y ddau yw bod y gwanwyn astronomaidd (neu Gyhydnos y Gwanwyn) yn gysylltiedig â lleoliad orbit y Ddaear mewn cysylltiad â’r Haul, ac yn nodi’r eiliad y mae’r Haul yn croesi cyhydedd wybrennol dychmygol yn y wybren, sy’n uniongyrchol uwchben cywerth y Ddaear, ac wedi’i leoli 90 gradd oddi wrth pegynau’r Ddaear.   Seilir y gwanwyn meteorolegol ar galedr Gregori a chylchrediad blynyddol y tymereddau.

EYES ON THE NIGHT SKY – MARCH 2021

March heralds the start of not one, but two 'springs'!  Meteorological spring starts on the 1st of the month and astronomical spring starts on 20th March. The difference between the two is that the astronomical spring (or Spring Equinox) is related to the position of the Earth’s orbit in relation to the Sun and marks the moment the Sun crosses the imaginary celestial equator in the sky that is directly above the earth’s equivalent and lies 90 degrees from the Earth’s poles. Meteorological Spring is based on the Gregorian calendar and the annual cycle of temperatures.