GOLWG AR WYBREN Y NOS: CHWEFROR 2021

Croeso i Olwg ar Wybren y Nos ar gyfer mis Chwefror, gan ddewis y gwrthrychau gorau yn wybren y nos i’w gweld trwy ddefnyddio telesgopau, ysbienddrych neu’r llygaid noeth.  Mae’r nos dal yn dywyll am gyfnod hir sy’n berffaith ar gyfer pobl sy’ ddim eisiau aros i fyny’n hwyr er mwyn archwilio wybren y nos.  Gellir gweld y rhan fwyaf o’r gwrthrychau sydd wedi’u rhestri yn rhifyn y mis hwn yn hawdd mewn wybren fwy llachar, ac nid oes angen teithio i safle dywyll.

EYES ON THE NIGHT SKY - FEBRUARY 2021

Welcome to Eyes on the Night Sky for February, where we will select the best night sky objects to view using telescopes, binoculars or just the eyes. The nights are still dark for a long time which makes it ideal for people who don’t want to stay up late to study the night sky. Most of the objects listed in this month's edition can be easily seen in a brighter sky and do not require travel to a dark site.  

TY I'W OSOD

Ffermdy Marchnant
Eiddo gwledig 3 ystafell wely heb ddodrefn wedi'i leoli yn Nyffryn Claerwen, Rhayader

Am fanylion pellach ac i drefnu ymweliad, cysylltwch a Swyddfa Ystad Elan ffon 01597 810449 neu e-bost  info@elanvalleytrust.org
Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau : 12yp Dydd Llun 22ain Chwefror 2021

 

 

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS IONAWR 2021

Croeso i rifyn y Flwyddyn Newydd o Olwg ar Wybren y Nos.  Fe fyddwn yn gwneud y mwya o’r nosweithiau wrth iddynt dywyllu’n gynnar o glydwch ein gerddi gan fod digon yn digwydd yn wybren y nos!  Fe fydd cyfle i weld y Blaned Mercher, gweld cawodydd o sêr gwib a darganfod asterismau diddorol sy’n ymddangos fel rhifau a llythrennau. Os oes gennych delesgop newydd, ysbienddrych neu eisiau defnyddio’ch llygaid noeth, mae gennym rywbeth at ddant pawb.