GOLWG AR WYBREN Y NOS: MIS HYDREF 2020

Croeso i rifyn mis Hydref o Olwg ar Wybren y Nos, lle fyddwn yn dewis rhai o uchafbwyntiau seryddol orau’r mis.  Mae’r tywyllwch yn disgyn yn gynharach yn yr hwyr, felly ni fydd rhaid i chi ddewis rhwng cysgu neu syllu ar y sêr!  Mae’r Llwybr Llaethog yn ymddangos i’r de-orllewin wrth iddi ddechrau nosi gan edrych yn ysblennydd yn yr wybren dywyll, yn bell o lygredd goleuni.  Darllenwch ymlaen er mwyn dargarfod beth arall sydd i’w weld ym mhrydferthwch ein hwybren dywyll.

EYES ON THE NIGHT SKY: OCTOBER 2020

Welcome to the October edition of Eyes on the Night Sky, where we select some of the best astronomical highlights for the month. Darkness falls earlier in the evening, so you don’t have to compromise on sleep to stargaze! The Milky Way emerges into the south-west as evening falls and will look spectacular in a dark sky, away from light pollution. Read on to find out what else there is to discover in our beautiful night skies.