GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS GORFFENNAF 2020

Croeso i rifyn diweddaraf  Golwg ar Wybren y Nos.  Mae’r Heuldro Haf bellach wedi digwydd a’r nosweithiau dal yn olau.  I’r rhai sy’n byw yn ne Lloegr, fe fydd gwir dywyllwch yn dychwelyd ar ddiwedd mis Gorfennaf, gan wneud y Llwybr Llaethog, nifylau a galaethau yn haws i’w gweld.  Er gwaethaf diffyg gwir dywyllwch, mae gennym dargedau da i’w darganfod gyda’r llygaid noeth, ysbienddrych a thelesgop.  Ewch allan ac edrychwch i fyny!

EYES ON THE NIGHT SKY – JULY 2020

Welcome to the latest edition of Eyes on the Night Sky. The Summer Solstice is now behind us and the nights are still bright. For those living in the south of England, true darkness returns at the end of July, making the Milky Way, nebulae and galaxies easier to spot. Despite the lack of true darkness, we have some great targets to discover with the unaided eye, binoculars and telescope. Get out there and look up!

 

Coronavirus Update:

Elan Valley will begin a phased re-opening and looks forward to welcoming back visitors from the local community from Friday 19 June 2020. Please check the latest Welsh Government guidance on travel before you visit as the site will be strictly monitored with the help of local authorities including the Police.

Llygaid ar wybren y nos – Mehefin 2002

Noder,  o’r 29ain o Fai 2020, mae Ystâd Cwm Elan dal ar gau i’r cyhoedd, fel pob safle i dwristiaid a mannau prydferth eraill yng Nghymru.

Croeso i rifyn mis Mehefin o Golwg ar Wybren y Nos.  Mae wybren y nos dros yr holl DU yn tywyllu i las tywyll syfrdanol ond heb gyrraedd llwyr dywyllwch, sy’n golygu bod galaethau pell a nifylau allan o’r golwg.  Fodd bynnag, gwnewch y mwya o nosweithiau twym yr haf gan fod rhyfeddodau dal i’w dargafnod.