GOLWG AR WYBREN Y NOS – RHAGFYR 2019

Croeso i rifyn Rhagfyr o Eyes on the Night Sky. Yr adeg hon o'r flwyddyn, y nosweithiau yw'r hiraf, sy'n eich galluogi i fwynhau'r sêr ar adeg synhwyrol o'r nos neu dreulio mwy o amser yn mwynhau'r awyr iach a rhyfeddodau ein awyr nos. Cofiwch lapio'n gynnes y tu allan a byddwch yn barod iawn os ydych chi'n teithio i leoliadau anghysbell i syllu. Y mis hwn, mae yna gwpl o gawodydd meteor i wylio amdanynt, cyfuniad Nadolig hyfryd a nebula ifanc i'w darganfod. 

We're looking for planetarium volunteers / Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr planetariwm!

Elan Links has an exciting volunteering opportunity for you!

Astro-tourism trail opens in the Cambrian Mountains // Llwybr Astro-Dwristiaeth newydd yn lansio yng Nghymru

The Cambrian Mountains destination of Wales has just opened a new astro-tourism trail recognising its recent accolade as one of the UK’s top spots to go star-gazing.

EYES ON THE NIGHT SKY - DECEMBER 2019

Milky Way, Andromeda Galaxy and meteor

Welcome to December’s edition of Eyes on the Night Sky. This time of year, the nights are the longest, allowing you to enjoy the stars at a sensible time of night or spend more time enjoying the fresh air and the wonders of our night skies. Please remember to wrap up warm when outside and be well prepared if traveling to remote locations to stargaze. This month, there are a couple of meteor showers to watch out for, a beautiful Christmas conjunction and a young nebula to discover.

New Book: The Elan Valley Clearance by David Lewis Brown

This new book by David Lewis Brown is available at Radnorshire Society and Visitor Centre.

The Fate of the People and Places Flooded
by the 1892 Elan Valley Reservoir Scheme

Llyfr Newydd: The Elan Valley Clearance gan David Lewis Brown

Mae'r llyfr newydd hon gan David Lewis Brown ar gael yn Cynolfan Ymwelwyr a Chymdeithas Sir Faesyfed.

Tynged y Bobl a'r Lleoedd Llifwyd gan Gynllun Cronfa Ddŵr Cwm Elan 1892

Winners of the Photography Competition

We're excited to announce the winners of this year's Photography Competition! We received so many stunning photos which really showcased the different aspects of the Elan Valley. We'll be opening the competition again next year so keep an eye online for more information.

Sustainable Woodland Management Course

Free 12 Week Course based in the Elan Valley

2 days a week (Tues & Weds) for 12 weeks. Starting on the 14th Jan 2020 and based at the Elan Valley.

A free course for those who are interested in learning more about habitat management

Contact Gayle for more details: powysmentor@tircoed.org.uk / 01579 811527

----

2 ddiwrnod yr wythnos (Mawrth a Fercher) am 12 wythnos. Gan ddechrau ar 14eg o Ionawr 2020 a wedi'i lleoli yng Nghwm Elan.

Meltem Arikan, dramodydd ac awdur Twrcaidd o Gaerdydd wedi derbyn Cymrodoriaeth Greadigol Cymru Cwm Elan gyntaf, 2019 - 2020

Mae’r Gymrodoriaeth Greadigol Cymru Cwm Elan cyntaf, cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi’i rhoi i awdur a dramodydd Twrcaidd Meltem Arikan, sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi wedi ymroddi ei fywyd at ysgrifennu yn erbyn systemau patriarchaidd ac ymladd am ryddid barn a mynegiant. Adnabyddir Meltem trwy ei beirniadaeth lem o gymdeithas a llais di-ofn yn ei holl nofelau, dramâu, cerddi ac erthyglau. Mae hi wedi derbyn sawl gwobr ac wedi cyrraedd rhestr fer y wobr ‘Freedom of Expression’ yn 2014 am ei drama ‘Mi Minor’.

Acclaimed Cardiff based playwright and writer Meltem Arikan awarded the first Elan Valley Creative Wales Fellowship 2019 – 2020

The first Arts Council Wales Elan Valley Creative Wales Fellowship, supported by Arts Council of Wales, has been awarded to Cardiff based, Welsh Turkish author and playwright Meltem Arikan. She has dedicated her life to writing against the Patriarchal system and fighting for freedom of speech and expression. Meltem is known for her sharp critique of society and fearless voice in her novels, plays, poems and articles.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – TACHWEDD 2019

Croeso i rifyn mis yma o Golwg ar Wybren y Nos.  Mae digonedd o ddigwyddiadau seryddol diddorol yn digwydd y mis yma, o gawodydd o sêr gwib, cysylltiadau planedol, i blaned yn symud ar draws wyneb yr Haul.  Gyda’r clociau yn troi yn ôl, mae digonedd o gyfleoedd i dreulio amser o dan y sêr, p’un a’i i eistedd a mwynhau’r olygfa neu i syllu yn agosach ar y gwrthrychau nefolaidd gwych gydag ysbienddrych neu delesgop.  Er mwyn eich helpu i wneud synnwyr o’r hyn sydd yno, darllenwch y diweddaraf, gwisgwch ddillad cynnes ac ewch allan i’r awyr agored!