Llety yng Nghwm Elan

Does unman gwell i aros nag yma ar Ystâd Elan os ydych chi’n bwriadu cael arhosiad byr neu wyliau yn Rhaeadr a Chwm Elan!

Mae gan Ymddiriedolaeth Cwm Elan nifer o fythynnod hunan arlwyol wedi eu lleoli yng nghanol yr ystâd. Am arhosiad byr, gallwch fwynhau Ystafell De Tŷ Penbont sy’n darparu llety gwely a brecwast arbennig o dda yn agos i argae Pen-y-Garreg.  Ail-agorir Penbont yn 2019.

Hefyd, fel rhan o brosiect Gronfa Treftadaeth y Loteri; mae Cysylltiadau Elan, Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn adnewyddu Fferm Cwmclyd a’i wneud yn llety byncws.  Bwriedir y bydd hwn ar gael o Wanwyn 2021, gyda’r incwm yn cael ei roi yn ôl i’r prosiect.

Mae nifer o resymau paham y dylech aros ar yr ystâd, ond dyma ychydig o fanteision o ymdrochi eich hun yng Nghwm Elan:

Gwyliau Cerdded/Seiclo

Mae ein lletyau’n agos i’r argaeau a’r cronfeydd ac fe allwch chi a’ch teulu byw a bod yn hedd a thawelwch yr ardal ysblennydd hon.  P’un ai’ch bod yn chwilio am lety am wythnos neu bythefnos neu am benwythnos hir, mae ein lletyau’n ganolfan berffaith ar gyfer archwilio Canolbarth Cymru, ac i fwynhau gwyliau cerdded a seiclo cyffrous.

Gwyliau Seryddiaeth a Gwylio’r Sêr

Mae’r ystâd wedi’i dynodi’n  Barc Rhyngwladol Wybren Dywyll sy’n ei gwneud yn fan perffaith ar gyfer y rhai sy’n gwylio’r sêr ynghyd â’r seryddwyr; mwynhewch y sêr yn eu holl ogoniant ynghyd â digonedd o fywyd gwyllt nosol ar draws Cwm Elan.  Tynnwyd y llun oediog gan westeion ym Mhenglaneinon.

Llety Croesawu Anifeiliaid Anwes

Rydym yn cynnig llety sy’n croesawu anifeiliaid anwes;  mae ein bythynnod yn derbyn cŵn.

Yn olaf; Hedd a Thawelwch

Mae Cwm Elan yn cynnig dihangfa gwych o sŵn a rhuthr bywyd bob dydd.  Mae’r rhan fwyaf o Gwm Elan all-grid heb lawer o dderbyniad ffôn symudol neu wi-fi ac felly dyma gyfle perffaith i adael byd y dechnoleg fodern am ychydig ac i fwynhau y tirwedd a’r byd rydym ohoni.