Hen Dŷ

Yn fyr

  • Cysgu 4-6
  • Uned Tŷ Hir Llannerch y Cawr
  • Mae opsiwn i archebu dau uned y Tŷ Hir gyda’i gilydd sy’n rhoi gostyngiad o 5%
  • Newid drosodd ar Ddydd Gwener
  • Anaddas ar gyfer plant ifanc neu’r eiddil
  • Croesawgar i gŵn
  • Ystlumod yn y to
  • Dim derbyniad ffôn symudol ond mae llinell BT yn yr adeilad
  • Dim wi-fi
Archebwch Nawr

Rhan uchaf Tŷ Hir Llannerch y Cawr yw Hen Dŷ, adeilad rhestredig Gradd II* sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg.  Adnewyddwyd yr adeilad ym 1999 gan gadw nifer o’r nodweddion traddodiadol, ac erbyn hyn mae’n cael ei ddefnyddio fel dau uned hunan arlwyol, yr Uchaf – Hen Dŷ a’r Isaf – Y Beudy.  Gellir llogi’r ddau uned gyda’i gilydd sy’n rhoi gostyngiad o 5% (ar bris wythnos gyfan).

Lleolir Tŷ Hir Llannerch y Cawr ger gronfa ddŵr Dôl y Mynach yng Nghwm Claerwen gyda mynediad hawdd i brif ffordd Cwm Claerwen.  Mae’r adeilad 7 milltir tu allan i dref Rhaeadr a thua 4.5 milltir o Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan.

Yn hanesyddol mi fuasai pobl wedi byw yn rhan Hen Dŷ o’r Tŷ Hir ac mae’n cynnwys lloriau fflagenni dilys, lle tân agored llydan, nenfydau â thrawstiau, grisiau cerrig (anwastad) dirdroad* a hyd yn oed ystlumod yn y to!

*Noder bod y lloriau yn anwastad oherwydd y lloriau anwastad a’r grisiau dirdroadol nid yw’r adeilad hwn yn addas ar gyfer yr eiddil neu phlant ifanc.

Llety

Sleeps: 
Cysgu 4-6
Bedrooms: 
1 dwbl, 1 dau wely, ac yn ychwanegol soffa-wely i ddau berson i lawr y grisiau
Bathrooms: 
2
Other Rooms: 
Cegin, ystafell fyw/fwyta agored fawr
Child-friendly: 
No
Pet-friendly: 
Yes

Cyfleusterau

Bath

Shower

Woodburner

Open Fire

Washing Machine

Tumble Dryer

Fridge

Freezer

TV & Freeview Channels

DVD

Payphone

Heating included

Electricity (via a generator) included

Linen & Towels provided

Logs & Kindling included

Picnic Area

Outdoor BBQ

Enclosed Garden

Travel Cot & High Chair

lleoliad

Archebwch Nawr

I archebu defnyddiwch y dewisydd mis uwchben y calendr er mwyn dewis eich mis dewisol.  Gosodir yr adeilad o ddydd Gwener hyd ddydd Gwener felly mae’r rhifau amlwg yn dynodi pryd y gall y cyfnod rhentu ddechrau.  Caniateir Arhosiad Byr o ddydd Gwener hyd ddydd Llun a dydd Llun hyd ddydd Gwener a gellir eu bwcio ar-lein.  Os oes unrhyw

anhawster ffoniwch ni ar 01597 810449  neu ebostiwch info@elanvalleytrust.org