Dark Sky Events

The Elan Valley International Dark Sky Park is host to a series of family friendly night-time events this autumn and in early 2020, funded by the Regional Tourism Engagement Fund (RTEF)’s “Day2Stay” project. Take a look at the events below and click the links if you wish to book.

Click here for the rest of the Cambrian Mountains events

 

WEDI'I ARCHEBU'N LLAWN / Safari Hwyrol yng Ngwarchodfa Natur Gilfach

19eg o Fedi / 7.30yh

Mae’r ardal hon yng Nghanolbarth Cymru yn enwog am ei hwybren dywyll, syfrdanol, gyda Pharc Wybren Dywyll Ryngwladol gerllaw. Gwrandewch ar seiniau’r nos a syllwch ar y sêr os fydd hi’n glir. Fe fyddwn yn edrych am wyfynod a chanfod ystlumod gyda’n canfodyddion arbenigol. Dewch â thortshys, mat i eistedd arno, eli gwrth pryfed, dillad ac esgidiau addas ar gyfer yr awyr agored. Man cyfarfod Mynedfa Pont Marteg, Gwarchodfa Natur Gilfach SN 952715.

Archebwch trwy glicio yma

FULLY BOOKED / Dark Sky Wildlife Walk at Gilfach

19th September / 7.30pm

This area of Mid Wales is known for its stunning, dark skies with an International Dark Sky Park nearby. Listen to night noises and gaze at the stars if it is clear. We will be looking at moths and detecting bats with our specialised detectors. Please bring torches, a mat to sit on, insect repellent and wear outdoor clothing and footwear. Meet at the Pont Marteg Gateway, Gilfach Nature Reserve SN 952715.

Please book your place by clicking here

 


UN LLE AR ÔL / Stori’r Sêr

29ain o Fedi / 7.30yh

Digwyddiad unigryw gyda’r hwyr, i’w gynnal o dan wybren y nos ym Mharc Wybren Dywyll Ryngwladol Cwm Elan. Ymunwch â’r chwedleuwr, Kama Roberts, wrth iddi hi fynd â chi ar daith y sêr. Fe fydd hi’n goleuo’r nos gyda’i chwedlau dyrys am y clystyrau, ac yn cyffwrdd â mytholeg hynafol a diwylliannau y nos ledled y byd. Gwisgwch ddillad addas, dewch â thortshys a’ch dychymyg! Man cyfarfod ym Maes Parcio Caban Coch. Os na fydd y tywydd yn dda, fe gynhelir y digwyddiad yn Nhŷ Penbont – fe gysylltir â chi cyn y digwyddiad.

Archebwch trwy glicio yma

ONLY ONE PLACE LEFT! / Story of the Stars

29th September / 7.30pm
A unique night-time event, held under the dark skies of the Elan Valley International Dark Sky Park. Join storyteller, Kama Roberts, as she takes you on a journey of the stars. She will illuminate the night with her immersive tales of the constellations, touching on ancient mythology and night-time culture from across the world. This will involve a gentle walk along the Caban Coch cycle trail and will not be more than 2 miles in length. Please note, this event is suitable for children eight years old and above. Please wear suitable outdoor clothing, bring torches and your imagination! Meet at Caban Coch Car Park SN923646. If the weather is bad, the event will be held at Penbont House – you will be contacted prior to the event.

Book your place by clicking here

 

Syllu ar y Sêr gydag Ysbienddrych i Ddechreuwyr

1af o Hydref / 7.30yh

Mae defnyddio ysbienddrych yn ddull fforddadwy o syllu ar y sêr, mae’n hwylus a hawdd i’w defnyddio. Dewch i Barc Wybren Dywyll Ryngwladol Cwm Elan i ddysgu sut i ddefnyddio ysbienddrych ac i chwilio am drysorau yn wybren y nos. Bydd y noson yn cychwyn am 7.30yh gyda swper ysgafn ac yna fe fydd Steve Tonkin, seryddwr ac awdur, yn rhoi sgwrs fewnweledol am wybren y nos. Bydd hyn yn ddibynnol ar y tywydd, ac fe’i ddilynir gan sesiwn ymarferol yn arsyllu ar wybren y nos trwy’r ysbienddrych. Mae cost y tocyn yn cynnwys cawl a bara blasus.

Archebwch trwy glicio yma