Wildlife Tracking

Event date: 
19 May 2018
Event time: 
2 - 4pm
Location: 
Penbont car park

Join our Ranger team for a walk in the woods looking for signs and clues of the wildlife that lives in the Elan Valley and how to find them.

Meet at Penbont car park.

Please call 01597 810880 to book.

No unaccompanied children please.

19 Dydd Sadwrn – Tracio Bywyd Gwyllt

2-4yp.  Ymunwch a’n tîm o Geidwaid am daith gerdded yn y goedwig i chwilio am arwyddion a chliwiau o’r bywyd gwyllt sy’n byw yng Nghwm Elan.  Dim plant digwmni.  Man cyfarfod ym maes parcio Penbont.