Spring Craft Fayre

Event date: 
25 Mai 2019 to 26 Mai 2019
Event time: 
10am - 4pm
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

Our Visitor Centre is packed with local crafters and artists offering handmade jewellery, wildlife art, wooden crafts, paintings, craft demonstrations, up-cycled products, and traditional Welsh crafts.

25 Dydd Sadwrn a 26 Dydd Sul – Ffair Grefft y Gwanwyn

10yb-4yp.  Fe fydd ein Canolfan Ymwelwyr dan ei sang gyda chrefftwyr lleol ac arlunwyr yn cynnig gemwaith cartref, celf o fywyd gwyllt, crefftiau pren, lluniau, arddangosfeydd crefft, cynnyrch wedi’i ailgylchu, a chrefftiau traddodiadol Cymreig.