**CANCELLED** Spring Craft Fayre

Event date: 
23 May 2020 to 25 May 2020
Event time: 
10am - 5pm
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

**CANCELLED**

Our Visitor Centre is packed with local crafters and artists offering handmade jewellery, wildlife art, wooden crafts, paintings, craft demonstrations, up-cycled products, and traditional Welsh crafts.

Open from 10am until 5pm at the Elan Valley Visitor Centre.

 

Dydd Sadwrn 23 - Dydd Llun  25 - Ffair Grefft y Gwanwyn

10yb-5yp. Fe fydd ein Canolfan Ymwelwyr danei sang gyda chrefftwyr ac arlunwyr lleol yn cynnig gemwaith cartref, celf o fywyd gwyllt, crefftiau pren, lluniau, arddangosfeydd crefft, cynnyrch wedi’i ailgylchu, a chrefftau traddodiadol Cymreig.