Birdwatching Safari

Event date: 
13 May 2018
Event time: 
9.30am - 1pm
Location: 
Meet Elan Valley Visitor Centre

A tour of the Estate with a birdwatching expert to see the typical breeding birds of the area.

Suitable for beginners and experienced bird watchers.

Please bring binoculars if you have them and suitable clothing/footwear for some short walks.

Meet at the Visitor Centre.

Bookings in advance on 01597 810880.

13 Dydd Sul – Safari Gwylio Adar

9.30yb-1yp.  Taith o gwmpas yr Ystad gyda gwyliwr adar arbenigol i weld y mathau o adar sy’n debygol o nythu yn yr ardal.  Mae’n addas ar gyfer dechreuwyr a gwylwyr adar profiadol.  Dewch ag ysbienddrychau.