May Half Term Dam Open Day

Event date: 
31 May 2022
Event time: 
10:00 - 16:00
Location: 
Pen y Garreg Dam

Join our Rangers at one of our Dam Open Days during the May half term - an exclusive chance to venture into Pen y Garreg Dam and up to the central tower. You’ll enjoy a bird's-eye view of the dam wall – and learn about the feat of engineering that made Elan.

Tickets must be bought in advance, there will be no option to buy tickets on the door. Please print or download your confirmation/ticket beforehand as there is no signal at the dam and you will be required to show evidence of booking.

Entry is £5 for adults and £1 for those aged 16 and under with half of all proceeds going to our chosen charity WaterAid. 

Due to Covid-19 social distancing regulations, numbers inside the dam have to be restricted, queuing may be expected so please be patient with us. You may be asked to wait before entering the dam and we may need to limit your time inside the structure. Hand sanitiser will be available at the entrance to the dam.

Please be aware that there are steps to get to the dam which can be steep or muddy. Inside the dam there are areas which have low light levels, narrow corridors and steps which can be wet. Children should be carefully supervised at all times. Dogs are welcome on short leads. 

Book Here: https://eola.co/w/939/activities/guided-tour-dam-open-day 


Ymunwch â'n Gofalwyr yn un o Ddiwrnodau Agored yr Argae dros Wyliau'r Haf - cyfle arbennig i fentro i mewn i Argae Pen y Garreg a mynd i fyny i'r tŵr canolog. Cewch edrych i lawr ar wal yr argae - a dysgu am yr orchest beirianyddol aeth i greu Elan.

Rhaid prynu tocynnau ymlaen law, ac ni fydd yna opsiwn i brynu tocynnau wrth y drws. Cofiwch argraffu neu lawrlwytho eich cadarnhad/tocyn ymlaen llaw am nad oes signal wrth yr argae a bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o'ch archeb.

Y pris mynediad yw £5 i oedolion a £1 i blant 16 oed ac iau, a bydd hanner yr holl elw'n mynd i elusen WaterAid.

Oherwydd rheoliadau ymbellhau cymdeithasol Covid-19, rhaid cyfyngu ar niferoedd o fewn yr argae ac mae'n bosibl y bydd angen ciwio, felly gofynnwn yn garedig i chi fod yn amyneddgar â ni. Gallwn ofyn i chi aros cyn mynd i mewn i'r argae ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gyfyngu ar eich amser y tu fewn i'r strwythur hefyd. Bydd hylif diheintio dwylo ar gael wrth fynedfa'r argae.

Cofiwch fod grisiau y tu fewn i'r argae a all fod yn wlyb, ac mae'r golau'n isel a'r coridorau'n gul mewn mannau. Rhaid cadw llygad barcud ar blant bob amser. Croeso i gŵn ar dennyn byr.

Bwciwch yma: https://eola.co/w/939/activities/guided-tour-dam-open-day