An Upland Ramble / Taith Gerdded yr Ucheldir

Event date: 
29 May 2022
Event time: 
10am
Location: 
Penbont Car Park SN915674

A Powys Ramblers Event. Join Graham as he leads you on a spectacular and energetic 9.5-mile walk in the hills of the Elan Valley. This is primarily a moorland walk crossing between Cefn Rhydoldog and Crugyn Ci from the Penbont car-park to the mountain road and Mein-serth. After crossing the Elan the walk climbs steeply before opening out onto moorland and passing a local burial site. After visiting the trig point the route drops down into the head of the Nant Gwynllyn Valley with its waterfalls and lake. Following a visit to Mein-serth the walk returns to a road, fords a stream and then back to  the moor via the Roman camp. After passing Esgair Perfedd the scenic path drops down to Craig Goch reservoir and returns to the start along the hillside above Penygarreg. Meet at Penbont Car Park SN915674.

Book your place here

Digwyddiad Cerddwyr Powys. Ymunwch â Graham wrth iddo eich arwain ar daith gerdded 9.5 milltir ysblennydd ac egnïol ym mryniau Cwm Elan. Taith gerdded rhostir yw hon yn bennaf rhwng Cefn Rhydoldog a Crugyn Ci o faes parcio Penbont i'r ffordd fynydd a Mein-y-ffordd. Ar ôl croesi'r Elan mae'r daith gerdded yn ddringfa serth cyn dod at rostir agored a heibio safle claddu lleol. Ar ôl ymweld â'r piler triongli mae'r llwybr yn disgyn i lawr i ben Cwm Nant Gwynllyn gyda'i raeadrau a'i llyn. Yn dilyn ymweliad â Mein-serth mae'r daith gerdded yn dychwelyd i ffordd, yn croesi nant ac yna'n ôl i'r rhostir drwy'r gwersyll Rhufeinig. Ar ôl pasio Esgair Perfedd mae'r llwybr golygfaol yn arwain i lawr i gronfa ddŵr Craig Goch ac yn dychwelyd i'r dechrau ar hyd ochr y bryn uwchben Penygarreg. Cwrdd ym Maes Parcio Penbont SN915674.