Fungo Fascination Walk with Ray Woods

Event date: 
17 October 2021
Event time: 
13:00 - 16:00
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

Join well known local botanist Ray Woods around Elan Village for an enjoyable and informative walk to explore the wonderful world of fungi in one of the finest ancient woodlands in Western Europe and understand why the grasslands about the village are of world importance for fungi!

No need to book, free event.

 ACHLYSUR AM DDIM

Ymunwch â'r botanegydd adnabyddus lleol Ray Woods am dro braf a difyr o amgylch Pentref Elan i brofi byd bendigedig ffwng yn un o goetiroedd hynafol gorau Gorllewin Ewrop, a dysgu pam fod y glaswelltiroedd o amgylch y pentref o bwys rhyngwladol i ffwng!

Nid oes angen bwcio, achlysur am ddim.